InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Legislația cu privire la activitatea notarială va fi modificată. Se dorește creșterea calității și eficienței

By 16 martie 2020 No Comments

Legislația cu privire la activitatea notarială va fi modificată. Se dorește creșterea calității și eficienței

Ministerul Justiției propune consultărilor publice un proiect de lege pentru îmbunătățirea cadrului legal referitor la activitatea notarială. Implementarea proiectului va contribui la asigurarea unei proceduri notariale coerente și complexe, care va asigura garantarea drepturilor tuturor părților la întocmirea actelor notariale și în cadrul îndeplinirii tuturor acțiunilor și procedurilor notariale. Termenul limită pentru a veni cu propuneri și recomandări este 27 martie 2020.

Prin intermediul proiectului de lege se urmărește creșterea calității actului notarial în rezultatul diminuării ponderii acțiunilor în justiție. Totodată, documentul va contribui la activitatea eficientă a notarilor și asigurarea tuturor drepturilor solicitanților actelor și procedurilor notariale, aplicarea neechivocă a procedurilor notariale, asigurarea securității raporturilor juridice civile și respectarea legii.

De asemenea, autorii susțin că, prin intermediul proiectului se urmărește și excluderea unor necorelări dintre diferite acte normative, cum ar fi situația cu art. 50 al Legii 246/2018 privind procedura notarială, care este în disonanță cu prevederile Codul civil și cu Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, ceea ce face imposibilă aplicarea prevederilor acestuia în prezenta redacție.

Lipsa condițiilor tehnice de accesare a registrelor pentru efectuarea înregistrării de către notari precum și lipsa registrului electronic a bunurilor imobile impune modificarea modalității de executare a prevederilor legii. Modificarea dată se impune pentru a asigura o funcționalitate deplină a mecanismelor electronice în procedura notarială și apărarea corespunzătoare a drepturilor și intereselor solicitanților actelor notariale.

Vă invităm să analizați modificările propuse și să veniți cu recomandări și sugestii pentru îmbunătățirea acestora!

Leave a Reply