Inițiative

Legea cu privire la filantropie și sponsorizare ar putea fi modificată

By 2 noiembrie 2018 No Comments

Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 1420 din 31 octombrie 2002 cu privire la filantropie și sponsorizare, în vederea asigurării durabilității și independenței organizațiilor neguvernamentale.

Proiectul legii urmează să vină cu un șir de modificări legislative care ar oferi soluții pentru remedierea unor carențe și excluderea unor impedimente nejustificate în activitatea participanților la acțiunile de filantropie și sponsorizare, precum și pentru stimularea activității filantropice și de sponsorizare.

Conform Legii cu privire la filantropie și sponsorizare, prin noţiunea de activitate filantropică se înţelege acordarea de ajutor material benevol, imparţial şi necondiţionat sau prestarea de servicii gratuite de către persoane fizice sau juridice pentru o persoană (un grup de persoane), fără a cere în schimb vreo recompensă, plată sau executare a anumitor obligaţii şi fără a obţine vreun profit.

Activitatea de sponsorizare se desfăşoară de către persoane fizice şi juridice benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public. Filantropii şi sponsorii au dreptul să stabilească scopul, termenul şi modul de utilizare a donaţiilor lor şi a mijloacelor de susţinere sponsorială.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului de lege menționat, Ministerul Justiției solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.
Vă rugăm să veniți cu sugestii și propuneri de modificare a Legii cu privire la filantropie și sponsorizare în comentarii.

Leave a Reply