InițiativeSistem judecătoresc

Lansarea procesului de nominalizare a candidaților pentru decernarea premiului „Raoul Wallenberg” al Consiliului Europei

By 28 august 2019 No Comments

Lansarea procesului de nominalizare a candidaților pentru decernarea premiului „Raoul Wallenberg” al Consiliului Europei

Ministerul Justiției a publicat apelul public al Secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, privind inițierea procesului de nominalizare a candidaților pentru acordarea premiului „Raoul Wallenberg” al Consiliului Europei – susținut în comun de Guvernul Suediei, Parlamentul Ungariei și Consiliul Europei. Persoanele și organizațiile interesate sunt încurajate să aplice.

Acest premiu se decerenează o dată la doi ani, începând cu anul 2012, unei persoane, grup de persoane sau organizații în semn de recunoștință pentru implicarea activă în acțiuni cu scop umanitar și/sau promovarea și apărarea drepturilor omului. Conform art. 4 al Regulamentului pentru acordarea premiului, nominalizările pot fi efectuate prin completarea formularului anexat în limbile engleză sau franceză și expedierea acestuia la adresa electronică: wallenberg.prize@coe.int, data limită fiind 31 octombrie 2019.

Ministerul Justiției menționează că nominalizările trebuie susținute de cel puțin 5 persoane / organizații / instituții și trebuie să includă motivele, însoțite de argumentele de rigoare, în baza cărora se consideră că persoana / grupul / organizația înaintată a avut o contribuție deosebită la o cauză umanitară (de exemplu, a contribuit la o schimbare reală a situației grupului țintă; a contribuit la descoperirea încălcărilor sistemice ale drepturilor omului pe scară largă; a mobilizat opinia publică / comunitatea internațională cu privire la o problemă ce ține de respectarea drepturilor omului).

Leave a Reply