InițiativeJustiție și dezvoltare economicăSistem judecătoresc

Judecătorii, vinovați de condamnarea la CtEDO, vor plăti prejudiciile provocate. Proiectul a fost votat în prima lectură

By 17 iulie 2020 No Comments

Judecătorii, vinovați de condamnarea la CtEDO, vor plăti prejudiciile provocate. Proiectul a fost votat în prima lectură

Statul va putea înainta acțiuni de regres împotriva judecătorilor vinovați de condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Ministerul Justiției urmează să fie entitatea responsabilă pentru înaintarea acțiunilor de regres, iar termenul de atragere la procedura disciplinară va constitui cinci ani. Proiectul de lege a fost votat în primă lectură de către Parlamentului.

Potrivit proiectului, judecătorii vor purta răspundere materială, proporțional gradului de vinovăție stabilit în acțiunea de regres a statului față de aceștia prin care se solicită restituirea despăgubirilor achitate din bani publici.

În proiect se menționează că legea garantează principiul inviolabilității judecătorului, or, acesta urmează a fi tras la răspundere penală sau disciplinară doar pentru cazurile în care, prin sentință definitivă a fost stabilită vinovăția lui sau în acțiunile sau inacțiunile acestuia a fost constatată intenția sau neglijența gravă, potrivit unei proceduri disciplinare.

Ministrul Justiției a declarat că, odată cu adoptarea acestui proiect, vor fi pornite acțiunile de regres, iar judecătorii nu vor mai putea să manipuleze opinia publică invocând imunitatea care le este garantată.

Leave a Reply