Sistem judecătorescUltimele stiri

Judecătorii de instrucţie la 15 ani de activitate: bilanţuri și perspective de viitor

By 9 aprilie 2019 No Comments

Judecătorii de instrucţie la 15 ani de activitate: bilanţuri și perspective de viitor

Din 2003, instituția judecătorului de instrucție a trecut prin numeroase schimbări și provocări. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a elaborat o analiză a activității judecătorilor de instrucție pe parcursul a 15 ani.

Potrivit autorilor, judecătorii de instrucție exercită o activitate complexă și deosebit de importantă pentru asigurarea eficientă a drepturilor omului la etapa urmăririi penale. Pentru a putea lua decizii complexe în termene scurte, experiența judecătorului este crucială. În acest sens, modificările legislative introduce în 2017 și 2018 constituie un regres serios de la instituirea funcției de judecător de instrucție în 2003 și asigurarea că judecătorul are o experiență suficientă ca să-i garanteze o independență funcțională, iar părților – că judecătorul are o pregătire funcțională adecvată.

De fapt, aceste modificări au exclus din lege principalele novații introduse prin Legea nr. 126, din 9 iulie 2016. Legiuitorul trebuie să revină la condiția obligatorie de minim 3 ani de experiență pentru a fi numit în funcția de judecător, condiție eliminată în anul 2017 în mod netransparent și fără nicio justificare din partea legiuitorului.

De asemenea, pentru a asigura atractivitatea instituției judecătorului de instrucție, experții CRJM recomandă reevaluarea statutului acestei categorii de judecători. O soluție în acest sens ar fi echivalarea statutului judecătorilor de instrucție la nivelul judecătorilor curților de apel, cu toate beneficiile pe care le implică acest statut, inclusiv remunerarea. Totuși, în acest caz, judecătorii ar trebui să dețină și vechimea în muncă necesară pentru a se califica pentru funcția de judecător al curții de apel.

O altă concluzie a CRJM este că practica de numire a judecătorilor de instrucție din întreaga perioadă supusă monitorizării denotă un caracter neprogramat. CSM a avut în agenda sa practic la fiecare ședință chestiuni care se refereau la solicitarea președinților de instanță privind desemnarea judecătorilor pentru exercitarea atribuțiilor judecătorului de instrucție. Această practică, pe lângă faptul că este o sarcină suplimentară pentru secretariatul CSM și încarcă nejustificat agenda ședințelor CSM, adaugă incertitudine pentru judecătorii care urmează să exercite funcția de judecător de instrucție și limitează impactul propus de către reforma judecătorului de instrucție din 2016. Asimilarea instituției cu judecătorii de drept comun și desemnarea în calitate de judecători de instrucție pe un termen limitat din 2013 nu pare, deocamdată, să fi adus rezultate palpabile la nivelul calității activității judecătorilor de instrucție. Acest fapt se poate datora și tergiversării de implementare a reformei instituției judecătorului de instrucție din 2012 și a celei din 2017.

În timp ce numărul total al judecătorilor de instrucție rămâne unul constant în ultimii zece ani, volumul de lucru al acestora a crescut semnificativ. În lipsa unor măsuri de politici din partea CSM pentru a reevalua numărul total de judecători de instrucție per sistem, continuă să existe o problemă de repartizare echitabilă a dosarelor și materialelor pentru judecătorii de instrucție. Acest lucru afectează direct posibilitatea examinării calitative a materialelor și dosarelor ce vizează competența exclusivă a judecătorilor de instrucție.

Astfel, volumul de muncă al judecătorilor de instrucție ar trebui să fie unul realist, pentru a nu pune în pericol calitatea activității lor. Pe de altă parte, judecătorii de instrucție cu un volum de muncă insuficient ar trebui implicați în examinarea altor dosare. În acest sens, este necesară efectuarea de către CSM a unei analize a sarcinii reale de muncă a judecătorilor de instrucție. Rezultatele obținute urmează a fi folosite pentru mărirea sau micșorarea numărului judecătorilor de instrucție, precum şi pentru eficientizarea activității judecătorilor de instrucție cu un volum de muncă incomplet.

Mai multe recomandări ale experților CRJM găsiți în documentul analitic „Judecătorii de instrucţie la 15 ani de activitate – bilanţuri și perspective de viitor”.

Leave a Reply