InițiativeSistem judecătoresc

Judecători numiți până la atingerea plafonului de vârstă, dar cu imunitate limitată. Ministerul Justiției a expediat Guvernului spre examinare proiectul de modificare a Constituției

By 23 decembrie 2019 No Comments

Judecători numiți până la atingerea plafonului de vârstă, dar cu imunitate limitată. Ministerul Justiției a expediat Guvernului spre examinare proiectul de modificare a Constituției

Ministerul Justiției a remis Guvernului spre examinare proiectul Legii pentru modificarea Constituției, în partea ce ţine de termenul inițial de numire a judecătorilor, modul de numire și selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție (CSJ), precum și în vederea concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Astfel, se propune excluderea termenului inițial de 5 ani de numire al judecătorilor, prevăzut la art. 116 din Constituție. Această abordare a devenit necesară în lumina potențialului efect al acestui termen asupra independenței și imparțialității sistemului judecătoresc, remarcat de către organizațiile internaționale, precum și a promovării noului sistem de evaluare a judecătorilor. Urmare a adoptării acestui proiect de lege, judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea CSM.

În prezent, conform prevederilor art. 116 alin. (2) din Constituție și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul judecătorului,
judecători sunt numiți inițial pentru o perioadă de 5 ani. Numai în cazul în care își desfășoară activitatea în mod corespunzător pe parcursul acestei perioade, judecătorii sunt numiți până la atingerea plafonului de vârsta de 65 de ani.

De asemenea, proiectul propune completarea Constituției Republicii Moldova cu prevederea referitoare la dreptul Președintelui Republicii Moldova de a respinge doar o singură dată candidatura propusă de CSM.

O altă modificare propusă prin intermediul prezentului proiect de lege se referă la modul de numire și selectare a judecătorilor CSJ. Astfel, se propune ca aceștia să fie numiți în funcție similar judecătorilor din curțile de apel și judecătorii, adică de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea CSM. Această modificare va reduce influența factorilor politici asupra procedurii de numire a judecătorilor. În acest sens se propune abrogarea alin. (4) din art. 116, procedura de numire a judecătorilor din toate instanțele fiind identică și reglementată prin alin. (2) al aceluiași articol. Respectiv, excluderea cerinței deținerii „vechimii în funcția de judecător de cel puțin 10 ani” de către Președintele, vicepreședinții și judecătorii Curții Supreme de Justiție are ca scop obținerea calității de judecător la CSJ și a persoanelor cu o vechime în funcție alta decât cea de judecător, pentru excluderea corporativității în cadrul CSJ.

Cu referire la imunitatea judecătorilor, proiectul vine cu o completare la art. 116 din Constituția Republicii Moldova și anume, alineatul (51) care va reglementa imunitatea funcțională a judecătorilor. Aceștia vor avea imunitate funcțională doar în condițiile legii.

Ce alte modificări sunt propuse, vedeți în proiectul de lege.

Leave a Reply