Idei

Invitație de participare la seminarul în domeniul CEDO pentru avocați și avocați stagiari!

Invitație de participare la seminarul în domeniul CEDO pentru avocați și avocați stagiari!

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) dorește să contribuie la o mai bună aplicare de către actorii justiției a standardelor Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Aceasta poate avea loc doar prin fortificarea cunoștințelor specialiștilor în domeniul CEDO. În acest scop, CRJM organizează seminarul „Dreptul la un proces echitabil în cauzele penale” pentru avocații și avocații-stagiari din Republica Moldova.

Seminarul va avea loc în municipiul Chișinău, în perioada 20-22 iunie 2019. Limba de lucru este româna. Seminarul va include exerciții teoretice și practice privind aplicarea CEDO. Proiectul agendei este disponibil aici.

Vor fi selectați 30 de avocați sau avocați stagiari care au cunoștințe în domeniul CEDO (seminarul va fi la nivel intermediar/avansat). Prioritate va fi acordată:

avocaților specializați în domeniul penal;
candidaților care nu au participat anterior la seminare similare organizate de CRJM;
candidaților din regiuni și femeilor.
Formatori în cadrul seminarului vor fi un jurist permanent din cadrul Grefei Curții Europene a Drepturilor Omului și avocatul Vladislav Gribincea.

Cheltuielile de cazare pentru avocații din regiuni, precum și cheltuielile de alimentare pentru toți participanții pe durata seminarului, vor fi acoperite de CRJM.

Avocații și avocații-stagiari care doresc să participe la seminar vor expedia CV-ul și scrisoarea de motivare, în limba română sau engleză, prin e-mail la: daniel.goinic@crjm.org, până la 5 iunie 2019, ora 18.00. Dosarele incomplete sau cele depuse peste termen nu vor fi analizate. Persoanele selectate vor fi notificate până la 7 iunie 2018.

Prin depunerea dosarelor de participare, candidații își dau consimțământul pentru procesarea și stocarea datelor cu caracter personal ale acestora de către CRJM, precum și pentru participarea obligatorie pe întreaga perioada a seminarului. În caz de neparticipare, generală sau în parte, aceștia se angajează să ramburseze CRJM costurile pentru instruirea lor.

Leave a Reply