Idei

Interpretarea principiului monitorizarea legalității deciziilor CtEDO

Interpretarea principiului monitorizarea legalității deciziilor CtEDO

Doresc sa intreb, juristii si sa pun in discutie o problema de un interes major si cu un impact international asupra drepturilor omului. Voi pune in discutie un caz real care recent a avut loc. Si as dori sa aflu opiniile si solutiile legale in cazul dat a juristilor.

Recent, a fost indreptata cerere CtEDO cu tot pachetul necesar ca anexe (hotariri, decizii). Ca urmare a fost reciptionat raspuns si decizia judecatorului de admisibilitate CtEDO in componenta instantei de un singur judecator, care a declarat inadmisibila cererea pe motiv ca nu au fost epuizate toate caile de atac la nivel national, decizie care este in contradictie cu actele prezentate. Faptul dat, presupun, a avut loc din cauza ca judecatorul de admisibilitate a examinat cazul superficial, si nu a luat cunostinta de legislatia interna a statului pirit, cazul reclamat a fost contraventional, si prevede ca ultima instanta de atac recursul la Curtea de Apel, Curtea Suprema fiind exclusa din circuitul procedurilor de atac in Republica Moldova. Astfel, judecatorul de admisibilitate CtEDO a emis o decizie contrara fondului cauzei, actelor prezentate, si este o decizie vadit ilegala.

Intrebarea mea este: Exista oare la nivel CtEDO careva mecanism de monitorizare a legalitatii deciziilor judecatorilor de admisibilitate, ei fiind factorul cel mai important la etapa de acceptare si punere pe rol a cererii, totodată cind doar o singura persoana decide asupra drepturilor omului, si decizia poate avea un impact enorm atit la nivel national si international? În acest circuit procesual nu se poate exclude lipsa integritatii, coruperea la nivel de grefa, judecatorii de admisibilitate fiind originari din toate tarile UE, si rolul cel mai important la etapa de admisibilitate o are grefa statului care este pirit.

În acest context, exista oare un mecanism de monitorizare verificare, a corectitudinii si legalitatii actiunilor atit a grefei, cit si a judecatorului de admisibilitate, in cazul in care decizia adoptata este una contradictorie fondului cazului, actelor anexate la caz, si ca rezultat este una vadit ilegala?

2 Comments

Leave a Reply