Idei

Integrarea economică a tinerilor marginalizați, pe agenda INVENTO în 3 regiuni din țară

Integrarea economică a tinerilor marginalizați, pe agenda INVENTO în 3 regiuni din țară

Conform datelor BNS, circa 30% din tinerii din Moldova fie sunt șomeri, fie nu sunt înmatriculați în nicio formă de instruire formală. Aceasta reprezintă o cifră alarmantă, așa cum țara nu beneficiază de potențialul deplin al capitalului uman. Astfel, în contextul dezvoltării participării economice al tinerilor și incluziunea categoriilor marginalizate de tineret, la data de 9 iulie, curent, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului ”Sprijinirea participării economice a tinerilor excluși din Republica Moldova – STEP UP”, unde, în cadrul panelul de discuții “Mecanisme și programe de abilitare a participării economice ale tinerilor marginalizate – realizări și oportunități” participantele proiectului au avut posibilitatea de a acorda întrebări către reprezentanții instituțiilor cheie din domeniul vizat:
– Doamna Raisa Dogaru, Directoare, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă;
– Doamna Viorica Russu, consultant principal, Direcția politici ocupaționale si de reglementare a migrației, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova;
– Domnul Mihail Rusu, Consilier Principal, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova;
– Domnul Petru Gurgurov, Director General, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii;
– Domnul Valeriu Drăgălin, Președinte, Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova;
– Doamna Olga Pilipciuc, Centrul pentru Educație Antreprenorială şi Asistență în Afaceri – CEDA;

Întrucât, premisele proiectului Step UP derivă din necesitățile de incluziune social-economică a tinerilor marginalizați din 3 regiuni ale Republicii Moldova, care înregistrează un înalt grad de excluziune: Bălți, Anenii Noi și Cahul. În fiecare regiune, INVENTO lucrează împreună cu un partener local, după cum urmează: Asociația Obștească „Moștenitorii”- regiunea Bălți, Asociația Obștească „Șansa” – Anenii Noi, Asociația Obștească „Perspectiva” – regiunea Cahul.

Prin urmare, Ana INDOITU, coordonatoarea de proiect, în contextul prezentării proiectului, a vorbit despre grupul țintă a acestuia care reprezintă tinerele din mediul rural, aflate în categoria NEET – nici în cîmpul muncii, nici în educație. Astfel, timp de 5 luni vor fi abilitate economic 45 de tinere necalificate, cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, din zonele rurale/urbane marginalizate, iar 15 tinere necalificate vor fi capacitate în materie de educație antreprenorială.

Așa cum, conceptul acestui proiect este realizat în concordanță cu Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020”, cât și în conformitate cu standartele internaționale în materie de piața muncii, se vor face investiții în abilități de angajare, antreprenoriat și ocuparea forței de muncă ale tinerilor, acordând o atenție deosebită conducerii, mobilității și calității formale și profesionale prin educație non-formala. Prin urmare acesta își propune înglobarea următoarelor activități:
• Activități de capacitare locală a sectorului public
• Laboratorul de Angajare pe Piața Muncii
• Laboratorul de Antreprenoriat
• Curs online de educație antreprenorială
• Conferință internațională

Reiterăm, proiectul #StepUP își propune dezvoltarea abilităților economice, cât și a spiritului antreprenorial al tinerilor marginalizați social-economic, în baza cărora aceștia se pot integra economic fie prin ocuparea unui post de muncă sau crearea propriei afaceri.

___________________________________________________
Proiectul #StepUP este realizat de către INVENTO în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul acordat prin grant de către Ambasada SUA la Chișinău

Leave a Reply