Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Începe înscrierea la examenul de atestare a mediatorilor, pentru sesiunea toamnă a anului 2019

By 10 septembrie 2019 No Comments

Începe înscrierea la examenul de atestare a mediatorilor, pentru sesiunea toamnă a anului 2019

Consiliul de mediere invită persoanele care doresc să participe la examenul de atestare a mediatorilor, pentru sesiunea toamnă a anului 2019, să depună cerere de participare.

În conformitate  cu pct. 9 din Regulamentul privind atestarea mediatorilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.648 din 08.12.2015, pentru a fi inclus în Registrul participanților la examenul de atestare a mediatorilor, solicitantul trebuie să  prezinte Consiliului de mediere următoarele acte:
a) copia actului de identitate;
b) copia diplomei de studii superioare de licență sau echivalentul acesteia;
c) copia certificatului privind finisarea cursului de formare inițială.

Actele menționate pot fi depuse la secretariatul Consiliului de mediere, situat  la Ministerul Justiției  

Conform pct.10 din Regulamentul menționat, candidatul care nu a prezentat toate actele indicate nu se înscrie în Registru.

Leave a Reply