Justiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Important! Au fost modificate termenele de declarare și achitare a impozitelor pe venit

By 24 martie 2020 No Comments

Important! Au fost modificate termenele de declarare și achitare a impozitelor pe venit

Comisia pentru Situații Excepționale a adoptat noi decizii privind situația epidemiologică din țară, generată de Covid-19. Punctele 24-26 sunt decizii menite să susțină mediul de afaceri în confruntarea efectelor economice generate de evoluția situației epidemiologice.

Astfel, declararea și achitarea impozitului pe venit, impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 de către întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA și declararea impozitului pe venit din activitatea operațională pe anul 2019 de către agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzuți în Capitolului 7titlul II din Codului fiscal nr.1163/1997, se va efectua până la 25 aprilie 2020.

De asemenea, achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru primul trimestru al anului 2020 se va efectua până la data de 25 iunie 2020.

Declararea și achitarea impozitului pe venit pentru 2019 de către persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) se va efectua până la 29 mai 2020.

Termenul de examinare a cazurilor de încălcare a legislației fiscale și vamale sau de examinare a contestațiilor fiscale și vamale care a survenit în perioada stării de urgențe declarate se prelungește până la 29 mai 2020.

Termenul de depunere a dezacordului la actul de control fiscal întocmit în perioada stării de urgență declarate se prelungește pînă la 29 mai 2020, iar termenul de depunere a contestațiilor aferent deciziilor/acțiunilor Serviciului Fiscal de Stat aduse la cunoștință în perioada stării de urgență declarate se prelungește până la 15 iunie 2020.

Pentru anul 2019 nu sunt supuse auditului obligatoriu:
a) situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari;
b) situațiile financiare consolidate ale grupurilor.

Prezentarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2019 se va efectua până la 29 mai 2020.

Leave a Reply