Anticorupție și integritateUltimele stiri

Imparțialitatea judecătorului: Opinia Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor

By 7 mai 2019 2 Comments

Imparțialitatea judecătorului: Opinia Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor

Un judecător a solicitat opinia consultativă a Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor asupra următoarelor dileme de etică judiciară:

  1. Dacă partea sau reprezentantul părții în procesul judiciar este nașul, finul de botez, finul de cununie sau cumătrul judecătorului – se consideră acesta drept „persoană care are legături apropiate cu familia judecătorului” în sensul art.4 alin.(4) al Codului de etică și de conduită profesională al judecătorului?
  2. Trebuie judecătorul să se abțină de la judecarea cauzei în cazul în care partea sau reprezentantul părții în procesul judiciar este nașul, finul de botez, finul de cununie sau cumătrul său?
  3. În caz dacă nu trebuie să se abțină, este în drept judecătorul, până la emiterea hotărârii irevocabile privind dosarul, să comunice în afara ședințelor de judecată cu participantul la proces care este nașul, finul de botez, finul de cununie sau cumătrul său (comunicarea ex-parte)?

Urmare a dezbaterilor pe marginea acestei solicitări, Comisia a venit cu următoarea opinie:

„În sensul art.4 alin.(4) al Codului de etică și de conduită profesională al judecătorului, în situația când partea sau reprezentantul părții în procesul judiciar este nașul, finul de botez, finul de cununie sau cumătrul judecătorului, acestea se consideră persoane care au legături apropiate cu familia judecătorului.

Respectiv, judecătorul este obligat să se abțină de la implicarea, participarea sau judecarea oricărei chestiuni juridice sau cauze în care dânsul, membrii familiei sale ori rudele apropiate sunt implicați într-un conflict de interese sau poate sa existe un potențial conflict de interese. Judecătorul se va abține de la orice proces în care acesta va fi incapabil să judece într-un mod impartial sau în care ar putea fi create aparența imparțialității în percepția unui observator rezonabil.

Opinia integrală a Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor poate fi consultată aici.

2 Comments

Leave a Reply