Ziarul de Gardă

Guvernul va aloca 41 de mii de dolari pentru onorariile avocaților care apără statul în dosarul Energoalians

By 14 martie 2019 No Comments

Guvernul va aloca 41 de mii de dolari pentru onorariile avocaților care apără statul în dosarul Energoalians

Guvernul va examina astăzi alocarea din fondul de rezervă a peste 41 de mii de dolari, pentru a achita onorariile biroului de avocați Bukh Law Firm, P.C., New York, care reprezintă interesele statului la examinarea litigiul iniţiat de OOO “Энергоальянс” (LLC Energoalliance) împotriva Republicii Moldova.

Potrivit Ziarului de Gardă, în decembrie 2018, Ministerul Justiției a semnat și negociat un angajament de consultanță juridică cu biroul de avocați Bukh Law Firm, P.C., New York. Serviciile juridice ale biroului costând peste 66 de mii de dolari, 25 de mii de dolari fiind achitați anterior de Guvern.

Pentru că în bugetul de stat pe anul 2019 nu au fost prevăzute mijloace financiare în scopul achitării servicilor de reprezentare a statului în instanțele internaționale, cei 41 de mii de dolari vor fi alocați din fondul de rezervă al Guvernului.

În cererea de arbitraj, OOO „Энергоальянс” (LLC Energoalliance) a pretins de la Guvernul Republicii Moldova o datorie către ÎS Moldtranselectro în mărime de 20 287 682 dolari SUA, calculată potrivit ratei inflaţiei raportate la această sumă precum şi dobânda aplicată. În total, suma pretinsă a fost de 75 210 492 dolari SUA.

La 25 octombrie 2013 prin sentința arbitrajului ad hoc (Paris, Republica Franceză) a fost dispusă încasarea din contul bugetului de stat în beneficiul OOO “Энергоальянс” (LLC Energoalliance) a sumei de 195 547 212 lei, care reprezintă datoria propriu-zisă restul fiind dobânzi de întârziere și cheltuieli de judecată în sumă de 397 334 183 lei și 540 mii dolari.

La 12 aprilie 2016 în urma contestaţiei depuse de Republica Moldova, Curtea de Apel din Paris (Republica Franceză) a adoptat decizia prin care a anulat sentinţa arbitrală nominalizată.

Ulterior, în procedura de examinare a cererii de recurs depusă de OOO “Энергоальянс” (LLC Energoalliance) împotriva deciziei Curţii de Apel din Paris (Republica Franceză) din 12 aprilie 2016, Curtea de Casaţie din Franţa a casat această decizie şi a readus părţile în procedura de apel la Curtea de Apel din Paris.

Astfel,  în prezent, în faţa Curţii de Apel din Paris este pendinte şi urmează a fi examinată contestaţia depusă de Republica Moldova împotriva sentinței arbitrajului ad hoc din 25 octombrie 2013.

Totodată, în faţa unui tribunal din Statele Unite ale Americii este pendinte o altă acțiune înaintată de către OOO „Энергоальянс” (LLC Energoalliance) împotriva Republicii Moldova  prin care se solicită recunoașterea și executarea sentinței arbitrajului din 25 octombrie 2013.

Republica Moldova nu recunoaşte pretenţiile înaintate de OOO „Энергоальянс” (LLC Energoalliance).

Leave a Reply