InițiativeJustiție și dezvoltare economicăUltimele stiri

Guvernul nu susține propunerea de a include răspunderea penală pentru nerealizarea programului electoral în exercitarea mandatului

By 16 decembrie 2019 No Comments

Guvernul nu susține propunerea de a include răspunderea penală pentru nerealizarea programului electoral în exercitarea mandatului

Guvernul nu susține inițiativa de a include în Codul penal al Republicii Moldova răspunderea penală pentru nerealizarea programului electoral în exercitarea mandatului. Avizul negativ urmează să fie examinat în cadrul ședinței de mâine a Cabinetului de miniștri.

În Aviz se menționează că soluțiile normative propuse sunt în contradicție cu principiile mandatului reprezentativ și nulității mandatului imperativ, consacrate în art. 68 din Constituția Republicii Moldova, precum și cu dispozițiile constituționale ale art. 71 referitoare la  neexistența răspunderii juridice pentru voturile și opiniile exprimate în exercitarea mandatului.

Prevederile constituționale ale art. 68 stabilesc caracteristicile mandatului parlamentar, și anume că „în exercitarea mandatului, deputații sunt în serviciul poporului” și „orice mandat imperativ este nul”. Acest articol valorifică fără limite mandatul reprezentativ și constituie punctul de plecare în explicarea raporturilor constituționale dintre deputat și alegătorii săi, partidul politic care l-a propulsat.

„În vederea interpretării acestor dispoziții constituționale, Curtea Constituțională, prin Hotărârea nr. 8 din 19 iunie 2012 privind interpretarea art. 68 alin. (1), (2) și 69 alin. (2) din Constituție, a statuat:
„34. În viziunea Curții, mandatul de parlamentar exprimă relația parlamentarului cu întregul popor, în serviciul căruia este, nu numai cu alegătorii care l-au votat, deși aceștia beneficiază de prezența parlamentarului în virtutea obligației sale de a ține legătura cu alegătorii. Astfel, sintagma „a fi în serviciul poporului” de la articolul 68 alin. (1) din Constituție înseamnă că, din momentul alegerii și până la încetarea mandatului, fiecare deputat devine reprezentantul poporului în integralitatea sa și are drept misiune să servească interesului comun, cel al poporului, și nu doar partidului din care provine. În exercitarea mandatului, parlamentarul se supune numai Constituției, legilor și trebuie să adopte atitudini care, potrivit conștiinței sale, servesc binelui public”, se menționează în Aviz.

Avizul integral poate fi consultat aici. Voi cum credeți, trebuie sau nu responsabilizați aleșii poporului?

Amintim că, deputații Partidului Șor au propus completarea Codului penal cu art. 3262, prin care să-i pedepsească pe cei care nu-și vor realiza programului electoral în perioada de exercitare a mandatului.

Leave a Reply