InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Guvernul nu susține proiectul de lege privind modificarea unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură și din Codul electoral

By 29 octombrie 2019 No Comments

Guvernul nu susține proiectul de lege privind modificarea unor prevederi din Legea cu privire la Procuratură și din Codul electoral

Cabinetul de miniștri va aviza negativ, la ședința din 1 noiembrie, proiectul de lege privind modificarea unor prevederi din Lea cu privire la Procuratură și din Codul electoral. 

În urma examinării proiectului de lege, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 194 din 16 septembrie 2019) de către un grup de deputați în Parlament, Guvernul a stabilit că inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură care ține de modalitatea de numire a Procurorului General, precum și de modificarea normelor Codului electoral nr. 1381/1997 privind, în esență, posibilitatea demiterii Procurorului General pe calea referendumului republican. În acest sens, se propune alegerea și demiterea Procurorului General de către cetățeni, prin sufragiu universal, egal, secret, direct și liber exprimat.

În ceea ce privește modul de numire și destituire a Procurorului General, Guvernul precizează că normele stipulate la art. 125 alin. (1) și (2) din Constituția Republicii Moldova, care prevăd:
„(1) Procurorul General este numit în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit.
(2) Procurorul General este demis din funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, în condițiile legii, pentru motive obiective și în temeiul unei proceduri transparente.”

Astfel, întrucât însăși Legea Supremă stabilește modul de numire și demitere a Procurorului General, apreciem că prin obiectul reglementării soluțiile legislative sunt neconstituționale.

Vă invităm să veniți cu recomandări și comentarii la Avizul Guvernului.

Leave a Reply