InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Guvernul a aprobat un moratoriu pe aplicarea mecanismului compensatoriu pentru deținuții în penitenciarele din Moldova

By 13 februarie 2020 No Comments

Guvernul a aprobat un moratoriu pe aplicarea mecanismului compensatoriu pentru deținuții în penitenciarele din Moldova

Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de ieri, un moratoriu pe aplicarea mecanismului compensatoriu pentru deținuții în penitenciarele din Republica Moldova. Mai exact, a fost suspendată aplicarea de către instanţele de judecată a reducerii pedepsei condamnatului deţinut în condiţii precare de detenţie, conform prevederilor art. 385 alin. (5), art. 4732 alin. (3) şi 473alin. (4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova.

Conform proiectului, prevederile art. 1 nu se aplică în privinţa plângerilor depuse în condiţiile art. 473alin. (1) din Codul de procedură penală, până la data intrării în vigoare a legii propuse. De asemenea, Guvernul, până la 1 septembrie 2020, va prezenta Parlamentului un
proiect de lege privind perfecţionarea mecanismului compensator.

Potrivit autorilor, mecanismul introdus prin Legea nr. 272/2018, a devenit funcţional începând cu 1 ianuarie 2019. În urma monitorizării implementării mecanismului creat, prin prisma datelor statistice ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, s-a constatat că până la data de 10 februarie 2020, au fost înregistrate 5372 plângeri ale deţinuţilor cu privire la condiţiile precare de detenţie din instituţiile penitenciare din ţară, din totalul de aproximativ 6700 deţinuţi aflaţi în custodia statului, ceea ce reprezintă un indicator alarmant.

„Suplimentar, în procesul de implementare a remediului compensator, practicienii au semnalat o serie de deficienţe legislative, care, în ansamblu, au generat o practică neuniformă de aplicarea a acestuia şi a permis reducerea pedepsei privative de libertate în privinţa unui număr alarmant de persoane deţinute. Cu titlu de exemplu s-a constatat că reducerea nemotivată a termenelor de pedeapsă, în lipsa unor mecanisme reale de aplicare a cuantumului procentual. Totodată, unii judecători, deşi calculează corect termenul, ce urmează a fi redus, comit erori grave la pronunţarea hotărârii, aplicând reducerea dublă a termenului de arest preventiv din pedeapsa stabilită, ignorând faptul că la pronunţarea sentinţei de condamnare această perioadă de detenţie deja a fost inclusă în termenul de pedeapsă. Prin urmare, pentru a nu afecta procesul de realizare a scopului pedepsei penale şi a activităţilor de resocializare şi reintegrare demarate de către instituţiile penitenciare, se propune suspendarea aplicării de către instanţele de judecată a reducerii pedepsei condamnatului deţinut în condiţii precare de detenţie”, se menționează în Nota informativă la proiect.

Cum credeți, este justificat moratoriu pe aplicarea mecanismului compensatoriu pentru deținuți?

Leave a Reply