Executarea hotărârilor judecătoreștiInițiative

Guvernul a aprobat mai multe modificări la Legea privind executorii judecătorești, pentru a-i responsabiliza pe aceștia

By 6 iulie 2020 No Comments

Guvernul a aprobat mai multe modificări la Legea privind executorii judecătorești, pentru a-i responsabiliza pe aceștia

Guvernul a aprobat, în cadrul ultimei ședințe de Guvern, un șir de modificări la Legea privind executorii judecătorești. 

Proiectul urmărește să contracareze apariția unor eventuale carențe în activitatea organelor Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. Intervenția dată se propune a fi realizată în contextul mai larg al unor ajustări a legislației ce guvernează profesiile juridice cărora le-au
fost delegate unele atribuții ale puterii publice și a căror funcționalitate/bună-guvernanță este de o importanță majoră pentru stat. În esență, reglementările propuse în acest sens în proiectul de lege au ca scop:
– determinarea clară a modalității de constituire a Comisiei de licențiere a executorilor judecătorești și a Colegiului disciplinar, întru asigurarea continuității funcționării acestora;
– atribuirea Ministerului Justiției a unor competențe suplimentare în cazul constatării unor situații de blocare a funcționării organului profesional;
– eliminarea unor incoerențe terminologice legate de noțiunile „deontologic” și „etic”;
– asigurarea unor garanții suplimentare cu referire la drepturile persoanelor implicate în procedurile de executare în derulare la executorul judecătoresc a cărui activitate se suspendă sau a încetat.

Astfel, prin intermediul proiectului de lege se instituie funcția de executor judecătoresc asistent și se reglementează condițiile pentru deținerea acestei funcții, derularea, încetarea și suspendarea acestei activități. Instituția executorilor judecătorești asistenți vine să faciliteze organizarea activităților în cadrul biroului executorului judecătoresc, dar și să sporească nivelul de pregătire al viitorilor executori judecătorești, or, până la intrarea în profesie, aceștia vor urma să activeze 1 an ca și executori judecătorești asistenți, având și unele atribuții procesuale. În acest  mod, va fi mai riguros și eficient efectuată trierea executorilor judecătorești – pe durata a 1 an atât organul profesional, cât și Ministerul Justiției având posibilitatea de a verifica și monitoriza activitatea executorilor judecătorești asistenți.

Proiectul urmărește scopul de a spori și gradul de responsabilizare a executorilor judecătorești, prin completarea articolului 8 cu obligația executorului judecătoresc de a respecta prevederile Codului de etică și standardele profesionale ale acestora, dar și cu obligația de a prelua în conformitate cu dispoziția Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorilor sau ordinul ministrului justiției, după caz, procedurile de executare nefinalizate, contul curent special și arhiva executorului judecătoresc a cărui activitate se suspendă sau încetează.

De asemenea, proiectul prevede completarea proiectului cu un nou articol – 18′, cu titlul „Absența executorului judecătoresc de la birou”, care va reglementa temeiurile ce justifică lipsa executorului judecătoresc de la birou. Articolul dat urmează a fi inserat în cuprinsul Legii pentru a asigura o reglementare legală a unei situații des întâlnite în practică și a exclude cazurile de abuz din partea unor executori judecătorești sau unor persoane, care depun plângeri pentru absența executorului de la birou, atunci când absența dată este într-adevăr motivată. Concomitent, se prevede publicarea informației despre absență pe pagina web a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești pentru a asigura informarea publicului larg.

Documentul poate fi consultat aici. El urmează să fie expediat Parlamentului spre examinare.

Leave a Reply