InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Dezvoltarea auditului intern în sectorul public. Ce propun autoritățile

By 29 martie 2019 No Comments

Dezvoltarea auditului intern în sectorul public. Ce propun autoritățile

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind dobândirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public.

Astfel, se propune stabilirea unui proces complex de formare profesională auditorilor interni în sectorul public. Mai exact, va fi substituit actualul regulament de certificare a auditorilor interni din sectorul public. Acesta va prevedea:
– asigurarea accesului egal al persoanelor la încadrarea în procesul de formare şi certificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public;
– stabilirea cerințelor de calificare profesională pentru cele trei funcții publice în domeniul auditului intern – auditor intern, auditor intern superior, auditor intern principal, precum și pentru conducătorul subdiviziunii de audit intern;
– formarea profesională în domeniul auditului intern în baza unui Program de instruire, aprobat de Ministerul Finanțelor, care stabileşte setul minim de module/subiecte de instruire, structurat în trei nivele de competenţă profesională;
– prestabilirea şi publicarea listei subiectelor în baza cărora vor fi evaluate cunoştinţele participanţilor la Programul de instruire;
– stabilirea procedurilor clare de eliberare, menținere, suspendare şi retragere a certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public;
– reglementarea procedurii de recunoaștere a certificatelor internaționale în domeniul auditului intern.

„Noul mecanism de certificare este logic structurat şi comprehensiv, având la bază un Program de instruire compus din trei nivele (de bază, intermediar şi avansat), fiecare corespunzând unui nivel de complexitate corespunzător sarcinilor ce revin persoanelor implicate în realizarea activităţii de audit intern”, se menționează în nota informativă.

Punerea în aplicare a acestui mecanism va asigura selectarea şi promovarea persoanelor competente în funcţiile de auditori interni, creând premise pentru asigurarea calității și eficienței activității de audit intern. Potrivit autorilor, scopul final al modificărilor propuse este de a consolida auditul intern din sectorul public, prin dezvoltarea continuă a competențelor profesionale ale persoanelor care practică activitatea de audit intern, fapt care va permite creșterea valorii adăugate adusă entităților publice de către funcția de audit intern.

Leave a Reply