InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Desecretizarea informației despre impozite – inițiativă legislativă CPR

By 1 iunie 2020 No Comments

Desecretizarea informației despre impozite – inițiativă legislativă CPR

Lipsa transparenței instituțiilor publice este una din cele mai importante probleme cu care se confruntă presa și societatea civilă din Republica Moldova, dar și cetățenii acestei țări. Deși la nivel internațional există o tendință de creștere a transparenței, în special a celei fiscale, în Republica Moldova se face tot mai mult abuz de secretizarea anumitor tipuri de informații, invocându-se motive, precum protecția datelor cu caracter personal, secretul de stat, secretul comercial sau secretul fiscal.

Potrivit Centrului de Politici și Reforme (CPR), în prezent, autoritățile fiscale, nu “divulgă” informații despre cuantumul contribuțiilor agenților economici și nici a persoanelor fizice, invocând prevederile art. 129, pct 19). Acest lucru reprezintă o secretizare inutilă, fără oferirea unor argumente întemeiate, or informațiile cu privire la cuantumul contribuțiilor fiscale nu pot periclita activitatea unui sau altui subiect de drept.

Prin modificarea actuală, bazându-ne pe exemplul altor state ce implementează instrumente de transparență fiscală, dorim ca informația despre impozitele achitate de persoanele fizice sau juridice să nu mai fie considerată secret fiscal. Este o măsură menită, în cele din urmă, să prevină evaziunea fiscală prin responsabilizarea contribuabililor.

Citiți proiectul de lege și Nota informativă, și veniți cu recomandări.

Leave a Reply