IdeiSistem judecătoresc

Demisia lui Eduard Harunjen: deznodământul

Demisia lui Eduard Harunjen: deznodământul

Nici aseară, Eduard Harunjen nu și-a dat demisia din funcția de Procuror General, deși unii credeau că o va face în timpul emisiunii de la N4. Întrebat despre asta, funcționarul a repetat că nu are motive să demisioneze. Asta chiar dacă pe net există o petiție semnată de mii de oamenii care vor ca fotoliul să fie eliberat. Cum credeți, care va fi deznodământul în acest caz? Va pleca Harunjen, într-un final? Va fi demis? Sau va rămâne în funcție?

4 Comments

 • Vitalie Zama Vitalie Zama spune:

  Legea cu privire la procuratura, in Articolul 58. Eliberarea din funcție, stabileste urmatoarele:

  (1) Procurorul, procurorul-șef și adjunctul Procurorului General sînt eliberați din funcție în cazul:
  a) depunerii cererii de demisie;
  b) refuzului de a fi transferat la o altă procuratură sau subdiviziune a procuraturii, dacă procuratura sau subdiviziunea procuraturii în care a activat se lichidează sau se reorganizează;
  c) refuzului de a se supune sancțiunii disciplinare de retrogradare din funcție;
  d) aplicării sancțiunii disciplinare de eliberare din funcția de procuror în momentul în care aceasta a devenit irevocabilă;
  e) obținerii calificativului „insuficient” la două evaluări consecutive sau al eșuării evaluării performanțelor;
  f) neprezentării, din motive neîntemeiate, de două ori consecutiv, pentru evaluarea performanțelor;
  g) înscrierii în calitate de candidat pe lista unui partid politic sau a unei organizații social-politice în alegeri pentru Parlament sau pentru autorităţile administrației publice locale;
  h) în care rămîne definitiv actul prin care se constată starea sa de incompatibilitate sau încălcarea unor interdicții;
  i) în care este considerat ca fiind inapt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea atribuțiilor sale;
  j) refuzului de a fi supus verificării în temeiul Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice;
  k) numirii într-o funcție incompatibilă cu funcția de procuror;
  l) stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
  m) nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
  n) dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.

  In continuare, potrivit alin. (6), Procurorul General poate fi eliberat din funcție înainte de expirarea mandatului, de către Președintele Republicii, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), g), h), i) , j), l), m) și n). În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. h), eliberarea din funcție a Procurorului General se face în baza unei hotărîri judecătorești irevocabile sau a unei hotărîri a Consiliului Superior al Procurorilor.

  In speta nu vad motive, din cele descrise mai sus, pentru demiterea/eliberarea actualului Procuror General.

 • Vitalie Zama Vitalie Zama spune:

  O sursa, care si-a dorit sa pastreze anonimatul mi-a scris urmatoarele in privat: [A se vedea] art. 13 din Legea 271 [privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice]. Si ca urmare a verificării – incompatibilitatea cu funcția ocupată. P.S. Numai nu-mi arata familia)))

 • Vitalie Zama Vitalie Zama spune:

  O alta sursa…care la fel nu poate fi dezvaluita, imi scrie [in privat] urmatoarele…{Noroc. Ce se întâmplă? Ce incompatibilități? El e tare cumpătat. Dacă vine unul cu alt caracter…. am rupt cuiu..}

Leave a Reply