Inițiative

Declararea voluntară a mijloacelor bănești. Care sunt cerințele înaintate de BNM?

By 23 noiembrie 2018 No Comments

Banca Națională a Moldovei (BNM) urmează să aprobe „cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”, până pe data de 10 decembrie 2018, scrie ZdG. Până atunci, subiecții declarării voluntare care declară mijloace băneşti urmează să depună declarațiile prealabile. În scopul implementării prevederilor Legii nr.180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală, BNM urmează să stabilească modalitatea de depunere, recepționare, evidență și păstrare a cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești.

Astfel, BNM a elaborat proiectului hotărârii Comitetului executiv al BNM „Cu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”. Proiectul a fost transmis spre avizare autorităților competente și băncilor licențiate. Potrivit BNM, proiectul a fost supus consultării publice și urmează a fi examinat de către Comitetul executiv al BNM. Ce condiții propune BNM, vedeți aici.

Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală a intrat în vigoare începând cu 17 august 2018. Conform art. 17 alin. (2) lit. c), autoritățile participante la procesul de declarare voluntară a bunurilor şi de stimulare fiscală urmau să aproba actele normative necesare pentru aplicarea prezentei legi și să creeze condiţiile necesare pentru realizarea procesului de declarare voluntară a bunurilor, în termen de o lună de la intrarea în vigoare a legii.

Ce alte cerințe privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești ar trebui să conțină documentul înaintat de BNM? 
Propuneri, sugestii, comentarii.

Leave a Reply