AvocaturăZiarul de Gardă

Decizia instanței după ce Uniunea Avocaților a contestat unele măsuri luate de Comisia pentru Situații Excepționale

By 1 aprilie 2020 No Comments

Decizia instanței după ce Uniunea Avocaților a contestat unele măsuri luate de Comisia pentru Situații Excepționale

Curtea de Apel Chișinău a declarat inadmisibilă acțiunea înaintată de Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UAM) și avocatul Dumitru Buliga prin care erau contestate mai multe decizii ale Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), inclusiv și prevederea prin care avocații și notarii sunt obligați să lucreze pe perioada stării de urgență or, în caz contrar, riscă să fie sancționați disciplinar prin excluderea din profesie, scrie ZdG.

Potrivit UAM și avocatului Buliga, CSE și-a arogat competențe improprii, substituind organul legislativ al Republicii Moldova prin dispunerea unor norme juridice cu caracter primar în dispozițiile sale, acte prin care se încalcă principiul statului de drept, al democratismului și al separației puterilor în stat, deoarece potrivit art. 60 alin. (1) din Constituție, Parlamentul este unica autoritate legislativă a statului.

Reclamanții susțin că în contradictoriu, în cazul dat, CSE a emis dispoziții în afara competențelor legale, depășindu-le pe cele atribuite prin lege, fapt pentru care asemenea dispoziții urmează a fi anulate.

Cu referire la decizia luată de CSE prin care avocații, notarii și executorii judecătorești vor fi obligați pe perioada stării de urgență să „asigure continuitatea activității”, or în caz contrar, vor fi sancționați disciplinar prin excluderea din profesie, UAM menționează că activitatea avocatului se reglementează de art. 25 al Legii cu privire la avocatură, iar decizia respectivă constituie o depășire evidentă a competențelor legale.

„Cum poți, în calitate de CSE, avânt competențe limitate doar la emiterea de dispoziții în vederea punerii în aplicare a măsurilor prevăzute de lege, să adopți alte norme juridice, cu caracter privat? Cum poți să substitui Parlamentul și să modifici procedura de tragere la răspundere disciplinară a avocaților? Unica entitate cu asemenea competență este Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților”, a declarat anterior pentru ZdG avocatul Dumitru Buliga.

Argumentele magistraților de la Curtea de Apel

În apărarea sa, CSE spune că dispozițiile contestate au fost emise în conformitate cu art. 22 din legea privind regimul stării de urgență, de asediu și de război. Totodată, chiar dacă actele emise în situații excepționale derogă de la procedura generală obișnuită, în esență, „au drept scop salvarea unui interes public, în speță sănătatea întregii populații”.

În decizia luată la 31 martie, Colegiul CA conchide că obiecțiile reclamanților asupra dispozițiilor luate în contextul în care se invocă inadmisibilitatea impunerii unor reglementări suplimentare ce vizează atribuirea unor fapte la categoria sancțiunilor disciplinare imputabile avocaților, stabilirea sancțiunilor și a procedurii de constatare și aplicare a sancțiunilor, nu afectează personal nici unul din reclamanți.

„Or, din cele expuse mai sus reiese că în cazul aplicării măsurilor stabilite prin dispozițiile sus-indicate, contestate de reclamanți, în privința vreunui avocat, doar acesta este îndreptățit de a contesta dispozițiile respective în instanță în vederea apărării drepturilor și intereselor sale personale”, este menționat în decizia instanței.

Anterior, câțiva avocați au declarat pentru Ziarul de Gardă că prevederea luată de CSE, cu privire la sancționarea disciplinară a avocaților și notarilor, este absurdă, abuzivă și contradictorie.

Una dintre îngrijorările avocaților este că această măsură ar putea fi utilizată abuziv de către autorități, pentru a elimina din sistem avocații incomozi. Totodată, potrivit avocaților, decizia autorităților vine în contradictoriu cu măsurile anunțate anterior privind limitarea întrunirilor.

Potrivit dispoziției luate de autorități, avocații, notarii, executorii judecătorești sunt obligați, pe perioada stării de urgență, să asigure continuitatea activității, cu respectarea normelor sanitar-epidemiologice. Începând cu data de 27 martie 2020, nerespectarea acestei obligații pe întreaga durată a stării de urgență, constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii. Încetarea stării de urgență nu înlătură răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei Dispoziții” – prevede una dintre noile măsuri luate de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Leave a Reply