Inițiative

Datele cu caracter personal. Mai multe restricții pentru mass-media

By 28 noiembrie 2018 No Comments

Datele cu caracter personal. Mai multe restricții pentru mass-media

Proiectul de lege cu privire la protecția datelor cu caracter personal, înregistrat în Parlament, ar putea restricționa și mai mult accesul mass-media la datele cu caracter personal de interes public. Mai exact, jurnaliștii vor trebui să țină cont de mai multe cerințe la prelucrarea datelor cu caracter personal. Și anume, să respecte securitatea fizică și psihică a subiecților de date, drepturile și interesele lor. 

O altă prevedere, stipulată în art. 12 al proiectului de lege, ține de accesul la informație și libertatea de exprimare, care pot fi restricționate în interesul securității naționale, integrității teritoriale sau siguranței publice, pentru prevenirea dezordinii sau infracționalității, pentru protecția sănătății sau a moralei, pentru protejarea reputației sau a drepturilor altora, pentru prevenirea divulgării informațiilor primite cu titlu confidențial sau pentru menținerea autorității și imparțialității sistemului judiciar.

Jurista Tatiana Puiu, reprezentanta Freedom House în Moldova, a afirmat pentru media-azi.md că astfel de prevederi vor restricționa accesul mass-media la informația cu caracter personal de interes public. Potrivit acesteia, „în procesul de elaborare a proiectului nu s-a ținut cont de principiul transparenței, de opiniile experților și necesitățile jurnaliștilor și de realitățile mass-media din Republica Moldova. Nu poți să adopți o lege la standardele UE cu privire la protecția datelor cu caracter personal și să lași Legea privind libertatea de exprimare așa cum a fost adoptată acum 20 de ani”. Un alt aspect îngrijorător sunt amenzile usturătoare pe care ar putea să le plătească jurnaliștii pentru eventualele încălcări ale acestei legi.

Anterior, în Parlament, a fost creat un grup de lucru pentru îmbunătățirea legislației media și experții au propus excluderea mass-mediei de la necesitatea a se înregistra în calitate de operator de date cu caracter personal pentru ca această măsură să nu poată fi interpretată ca impediment în activitatea presei. De asemenea, aceștia au propus includerea noțiunii de „date personale de interes public” și au prevăzut ca, la prelucrarea datelor cu caracter personal de interes public, mass-media să fie scutită de obligația de a avea consimțământul persoanei despre care relatează sau de a obține notificări de la organele speciale, dacă acest lucru se face în cadrul unor investigații jurnalistice sau al relatărilor unor subiecte de interes public. Aceste prevederi nu se regăsesc, însă, în proiectul de lege.

Ce urmăresc autoritățile prin acest proiect de lege?
De ce nu s-a ținut cont de prevederile propuse de experți pentru îmbunătățirea legislației media?
De ce se restricționează accesul la informație?
Sugestii, propuneri, comentarii pentru îmbunătățirea proiectului de lege.

Leave a Reply