Ultimele stiri

Cum se calculează indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizația de maternitate în anul 2019

By 22 februarie 2019 No Comments

Cum se calculează indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizația de maternitate în anul 2019

Conform Legii nr. 311 din 30 noiembrie 2018 publicate în Monitorul Oficial din 04.01.2019, au fost operate modificări și completări la Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.

Astfel, începând cu 1 iulie 2019, se va modifica modalitatea de calculare a indemnizațiilor pentru o serie de categorii de beneficiari: pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă; pentru prevenirea îmbolnăvirilor; de maternitate; pentru îngrijirea copilului bolnav și în legătură cu protezare ortopedică.

Baza de calcul a indemnizațiilor o va constitui în continuare venitul mediu lunar asigurat realizat pe parcursul a 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate și achitate contribuții individuale de asigurări sociale, scrie Confederația Națională a Sindicatelor.

În cazul persoanelor asigurate, care îndeplinesc condițiile pentru stabilirea indemnizațiilor, dar pentru care va lipsi baza de calcul, la stabilirea indemnizațiilor specificate mai sus, baza de calcul o va constitui 35 procente din salariul mediu lunar prognozat, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul asigurat. Pentru anul 2019 salariul mediu prognozat constituie 6.975 de lei.

Totodată, se exclude restricția de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă de până la 30 de zile în cursul unui an calendaristic pentru asigurații cu contract individual de muncă pe durată determinată ce nu depășește un an. De la 1 iulie 2019 asigurații vor avea dreptul la indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav și în timpul concediului de odihnă anual.

De asemenea, se modifică modalitatea de acordare a concediului pentru creșterea copilului. Prin urmare, asiguratul, care se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, va avea dreptul la indemnizație lunară pentru creșterea copilului în funcție de două opțiuni: de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 3 ani a copilului; de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 2 ani și 2 luni a copilului. Opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizației respective nu va putea fi modificată ulterior.

Mai multe detalii despre acestea, dar și alte modificări operate la legislație le puteți accesa aici.

Leave a Reply