Inițiative

Cum facem procesul decizional în Parlament mai transparent?

By 28 octombrie 2018 No Comments

Potrivit Constituţiei Republicii Moldova, dreptul de iniţiativă legislativă aparţine deputaţilor în Parlament, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

Centrul de Resurse Juridice din Moldova a elaborat un document de politici publice privind procesul decizional în Parlamentul Republicii Moldova. Conform documentului, într-un număr de cazuri, iniţiativele legislative ale Guvernului au fost modificare substanţial în Parlament, fără organizarea consultărilor publice. În alte situaţii, deputaţii au propus introducerea unor amendamente care nu aveau legătură cu subiectul proiectului înaintat de Guvern, care au fost votate fără consultarea nici a Guvernului, nici consultarea publică și nici dezbateri în comisiile parlamentare sau în Plenul Parlamentului.

CRJM a venit cu propuneri:
– Reglementarea detaliată a procedurilor de consultări publice în Regulamentul Parlamentului sau includerea unui capitol separat privind consultările publice în proiectul Codului de proceduri și reguli parlamentare care este în curs de elaborare în Parlament;
– Parlamentul ar trebui să minimizeze cazurile de modificare conceptuală a proiectelor de acte normative înaintate de Guvern în lectură finală în Parlament;
– Publicarea contactelor persoanei responsabile și termenele-limită de depunere acomentariilor la proiectele actelor normative publicate pe pagina web a Parlamentului;
– Publicarea agendei ședinţelor Plenului Parlamentului și ale comisiilor parlamentare integrale și din timp, cu cel puţin 7 zile înainte;
– Întocmirea și publicarea proceselor-verbale ale ședinţelor comisiilor parlamentare și Plenului Parlamentului;
– Organizarea regulată a conferinţelor anuale de cooperare între Parlament și societate civilă etc.

În prezent, avem acces redus la informaţie privind activitatea legislativă a Parlamentului. Planurile legislative ale Parlamentului nu sunt publicate și împiedică o mai bună organizare a OSC-urilor în procesul de consultări publice. Cadrul legislativ actual nu prevede publicarea amendamentelor propuse de deputaţi și modificările care se fac la proiectele actelor normative după prima lectură, prin urmare societatea civilă este lipsită de posibilitatea de a cunoaște ce se întâmplă cu proiectele și dacă este cazul să vină cu comentarii la propunerile înaintate. Deși cadrul normativ actual prevede câteva instrumente de dialog și implicare activă, cum ar fi crearea unor consilii de experţi permanente pe lângă comisiile parlamentare sau organizarea unei conferinţe anuale, acestea fie nu sunt aplicate deloc, sau sunt aplicate destul de sporadic încât să nu producă efecte vizibile.

Cât de transparent este procesul decizional în Parlament?
Ce măsuri trebuie de întreprins pentru mai multă transparenţă și acces la informaţie?

Leave a Reply