IdeiSistem judecătoresc

Cum apreciați refuzul CSM de a oferi informații cu privire la deplasările judecătorilor? Ce facem în astfel de situații

By 17 aprilie 2019 3 Comments

Cum apreciați refuzul CSM de a oferi informații cu privire la deplasările judecătorilor? Ce facem în astfel de situații

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, prin intermediul platformei VreauInfo, am solicitat de la Consiliul Superior al Magistraturii următoarele informații de interes public:
1. Câți bani s-au cheltuit în 2018 pentru diferite cursuri de instruire, seminare peste hotare pentru judecători?
2. Care a fost cea mai scumpă deplasare și cine a beneficiat de ea?

Astăzi, am primit următorul răspuns de la CSM:
„În urma examinării demersului Dumneavoastră nr. 1102m din 18 martie 2019, referitor la comunicarea informației privind mijloacele bănești alocate în anul 2018 pentru participarea judecătorilor la cursurile de instruire, seminare, desfășurate peste hotarele Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii vă informează că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. c2) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996, CSM deleagă judecătorii pentru participare la seminare, conferințe, cursuri de instruire și deplasări în interes de serviciu.

În acest context, menționăm că, potrivit art. 8al Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, activitatea CSM este transparentă și se realizează prin asigurarea accesului societății și al mass-mediei la informațiile privind activitatea Consiliului.

Astfel, vă aducem la cunoștință că, Hotărârile CSM, referitor la tematica menționată în demers, le puteți găsi pe site-ul www.csm.md la rubrica Hotărâri, precum și informația privind organizatorii responsabili de subiectul menționat în solicitarea Dumneavoastră, la care sugerăm să vă adresați nemijlocit pentru elucidarea tuturor aspectelor privind cheltuielile suportate în urma organizării evenimentelor enumerate anterior”.

3 Comments

  • Vitalie Zama Vitalie Zama spune:

    Potrivit pct. 8 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție “Cu privire la examinarea cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale” nr.1 din 02.04.2007, este susceptibilă de a fi furnizată orice informaţie oficială aflată în posesia şi la dispoziţia furnizorului de informaţii, indiferent de provenienţa informaţiei. Iar potrivit pct. 22 din aceeași hotărâre dreptul de acces la informaţiile oficiale se va considera lezat dacă furnizorul indică în răspunsul oferit solicitantului doar anumite repere, în baza cărora solicitantul ar putea să apropie informaţia respectivă ulterior, după efectuarea unor investigaţii suplimentare. În aceste condiții refuzul CSM-ului poate fi apreciat ca unul neîntemeiat și contrar practicii judiciare.

  • Vitalie Zama Vitalie Zama spune:

    CSM a reactionat si a specificat, printre altele, urmatoarele: “….CSM nu deține informații privind subiectul dat. În acest context, sugerând adresarea nemijlocită către organizatori pentru elucidarea tuturor aspectelor privind cheltuielile suportate în urma organizării evenimentelor enumerate anterior.”. În aceste condiții, care a fost raționamentul de a sugera accesarea paginii http://www.csm.md? Mai multe detalii aici https://www.facebook.com/www.csm.md/posts/2074261999337988.

Leave a Reply