Sistem judecătorescUltimele stiri

Cu puțini judecători și mulți procurori, în Republica Moldova justiția se face cu viteză impresionantă și calitate contestabilă

By 7 octombrie 2019 One Comment

Cu puțini judecători și mulți procurori, în Republica Moldova justiția se face cu viteză impresionantă și calitate contestabilă

În anul 2016, Republica Moldova aloca justiției 8 euro pe cap de locuitor, fiind țară cu cea mai mică sumă alocată la acest capitol. În 2018, suma a crescut până la 17 euro pe cap de locuitor, ceea ce oricum era de 3.5 ori mai puțin decât media țărilor Consiliului Europei. Cu toate acestea, ponderea bugetului alocat justiției în bugetul de stat, în 2018, era una foarte ridicată, constituind 1.5% din toate cheltuielile, comparativ cu media de 0.9% în țările membre ale Consiliului Europei (CoE).

Aceste date rezultă din analiza „Justiția din Republica Moldova în cifre – o privire comparativă”, efectuată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). Raportul prezintă o comparație a justiției din Republica Moldova cu cea din principalele țări din fostul lagăr socialist, precum și cu media a 45 de țări membre ale CoE. În baza concluziilor formulate, pot fi identificate potențiale necesități de intervenție la nivel de politici în acest domeniu.

Autorii analizei au constatat că grosul majorărilor bugetare alocate justiției în ultimii ani a fost canalizat pentru creșterea salariilor judecătorilor și procurorilor. Deși salariile au fost majorate esențial, în 2018 judecătorii și procurorii la început de carieră în Republica Moldova primeau de trei ori mai puțin decât salariul mediu în țările CoE. În același timp, raportat la salariul mediu pe țară, salariul judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova este aproape de media țărilor CoE.

Cu 14.7 judecători activi la 100,000 de locuitori, Republica Moldova se află considerabil sub media țărilor membre ale CoE, unde această cifră este de 21.5 judecători. În același timp, numărul cauzelor examinate de judecătorii din Republica Moldova este cu cel puțin 30% mai mic decât media țărilor membre ale CoE.

Republica Moldova se află printre țările cu cel mai mare număr de procurori pe cap de locuitor, cifra fiind de două ori mai mare decât media țărilor CoE. Numărul funcțiilor de procuror din Republica Moldova (720) este cu 43% mai mare decât numărul funcțiilor de judecător (504). În țările cu o democrație avansată numărul judecătorilor este mai mare decât numărul procurorilor.

Numărul avocaților activi din Republica Moldova pe cap de locuitor este de 2.3 ori mai mic decât media țărilor CoE. Acesta pare să fie determinat, în principal, de posibilitatea limitată a populației de a plăti pentru serviciile lor și atenția limitată acordată de justiție argumentelor avocaților. Numărul de avocați activi este determinat și de numărul mare de avocați care și-au suspendat activitatea.

Analiza relevă că, în mediu, cauzele în Republica Moldova se examinează de aproape trei ori mai rapid decât în țările membre ale CoE – 259 de zile față de 735 de zile. Viteza examinării cauzelor are un preț – calitatea actului de justiție, fapt confirmat implicit de numărul mare de condamnări ale Republici Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Republica Moldova este printre țările în care justiția se face cel mai repede, după Azerbaidjan și Federația Rusă.

Analiza „Justiția din Republica Moldova în cifre – o privire comparativă” a fost elaborată de CRJM, în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației”, implementat cu suportul Ambasadei Suediei.

One Comment

  • Interesante date. Propun să fie incluse (în studii viitoare) și datele privind numărul de polițiști, cel puțin al ofițerilor de urmărire penală (ca studiu comparat, cel puțin), și/sau al tuturor celor ce au atribuții și un rol în procesul de înfăptuire a justiției (de ex. Vama, CNA, etc.), cu aceea ca să fie reflectate stări de fapt și a înțelege anumite tendințe. Potrivit studiului, procurori sunt mulți, iar dacă de adăugat aici și polițiștii, de ex., atunci, nu cumva să ajungem la concluzia că, mai mult este vorba despre organe represive, decât de protecție o ordinei de drept.

Leave a Reply