Juriștii pentru Drepturile OmuluiSistem judecătorescUltimele stiri

CtEDO: 6 hotărâri noi împotriva Republicii Moldova. Despăgubirile depășesc 30.000 de euro

By 3 decembrie 2019 No Comments

CtEDO: 6 hotărâri noi împotriva Republicii Moldova. Despăgubirile depășesc 30.000 de euro

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CtEDO) 6 hotărâri noi împotriva Republicii Moldova. În total, țara noastră trebuie să achite despăgubiri de peste 30.000 de euro. Juriștii pentru Drepturile Omului a prezentat pe scurt cauzele.

Cauza PREPELIŢA c. Moldovei, cererea nr. 50799/14.

Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii de rele-tratamente la reţinere şi pe durata custodiei la poliţie şi de lipsa unei investigaţii efective în această privinţă. Curtea a concluzionat că leziunile reclamantului au apărut în urma maltratării de către poliţie şi corespunzător a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie, sub aspect material. De asemenea, Curtea a concluzionat că investigaţia în privinţa maltratării reclamantului nu a fost efectivă şi corespunzător a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie, sub aspect procedural.

Curtea a acordat reclamantului suma de 18 euro cu titlu de prejudiciu material şi 12.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral.

Cauza FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A. c. Moldovei, cererea nr. 54813/08.

Compania reclamantă s-a plâns în faţa Curţii de anularea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile favorabile, contrar drepturilor garantate de Articolul 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie. Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1.400 de euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. Chestiunea privind acordarea prejudiciului material a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

Cauza CIOBANU c. Moldovei, cererea nr. 44896/11.

Reclamantul s-a plâns de faptul că procedurile penale împotriva acestuia nu au fost echitabile, deoarece Curtea de Apel, inversând soluţia de achitare, a eşuat să audieze martorii. Curtea, având în vedere şi recunoaşterea violării de către Guvern, a concluzionat că a avut loc violarea dreptului la un proces echitabil, garantat de Articolul 6 § 1 din Convenţie.

Curtea a acordat reclamantului suma de 2.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral şi 810 euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Cauza SNEGUR c. Moldovei, cererea nr. 22775/07.

În faţa Curţii, invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, reclamantul s-a plâns de repunerea neîntemeiată în termen, subminându-se astfel principiul securității relațiilor juridice. De asemenea, a reclamat lipsa de răspuns a instanțelor naționale cu privire la respectarea de către partea opusă a termenului de prescripție aplicabil procedurilor administrative. De asemenea, reclamantul s-a plâns de violarea dreptului la respectul proprietăţii, Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenție şi violarea Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, notând că instanţele naţionale au evitat să se pronunţe în privinţa unei chestiuni esenţiale pentru reclamant, respectarea termenului de prescripţie, concluziile fiind arbitrare; la rândul său aceasta a dus la violarea dreptului la respectul proprietăţii, or procedurile naţionale nu au oferit reclamantului garanţii procesuale necesare pentru justificarea drepturilor sale.

Curtea a acordat reclamantului suma de 3.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1.500 de euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. Chestiunea privind acordarea prejudiciului material a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

Cauza Roman c. Moldovei, cererea nr. 13274/07.

În faţa Curţii reclamantul s-a plâns, invocând Articolul 8 din Convenţie, printre altele, că autoritățile moldovene au fost pasive și nu au pus capăt zgomotului cauzat de activitatea unui restaurant. Curtea a concluzionat că statul pârât a eșuat în obligația sa pozitivă de a garanta dreptul reclamantului la respectarea locuinței sale și a vieții sale private și de familie, în consecință, a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție.

Curtea a acordat reclamantului suma de 4.500 de euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1.685 de euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Cauza Consocivil S.A. c. Moldovei, cererea nr. 25795/07

Compania reclamantă s-a plâns de hotărâri judecătorești pe care le-a considerat arbitrare și, prin urmare, contrare articolului 6 § 1 din convenție. În contextul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, ea a susținut că a fost victima unei ingerințe nejustificate în dreptul său la respectarea proprietății sale. În cele din urmă, ea s-a plâns că nu a avut un remediu naţional eficient în sensul articolului 13 din Convenție.

Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenţie, pe motiv că instanţele naţionale nu au oferit răspuns specific și explicit, la argumentele esenţiale ale companiei reclamante. În continuare Curtea a considerat că nu este necesară examinarea pretinsei violări a Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi a pretinsei violări a Articolului 13 din Convenţie.

Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1.700 de euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Leave a Reply