Procuratură și polițieUltimele stiri

CSP începe recepționarea dosarelor pentru înscrierea în Registrul candidaţilor la funcţia de procuror în Procuratură

By 22 mai 2019 No Comments

CSP începe recepționarea dosarelor pentru înscrierea în Registrul candidaţilor la funcţia de procuror în Procuratură

Consiliul Superior al Procuraturii începe recepţionarea dosarelor absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei, promoţia anului 2019, și a candidaţilor la funcţia de procuror în temeiul vechimii în muncă, care au promovat examenul în cadrul INJ în anul 2019 și care întrunesc condiţiile prevăzute Legea privire la Procuratură. Această procedură precede înscrierea în Registrul candidaţilor la funcţia de procuror.

Dosarele absolvenților INJ trebuie să conţină:

 1. cererea de participare la concurs (potrivit modelului atașat);
 2. curriculum vitae;
 3. copia de pe buletinul de identitate;
 4. copia de pe diploma de studii de licenţă în domeniul dreptului;
 5. copia de pe diploma de master în domeniul dreptului;
 6. atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei (în original);
 7. copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaţilor care au carnet de muncă;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia de avere şi interese personale;
 10. o referinţă de la ultimul loc de muncă sau de studii.

Candidaţii la funcţia de procuror în temeiul vechimii în muncă vor prezenta următoarele documente:

 1. cererea de participare la concurs (potrivit modelului atașat);
 2. curriculum vitae;
 3. copia de pe buletinul de identitate;
 4. copia de pe diploma de studii de licenţă în domeniul dreptului;
 5. copia de pe diploma de master în domeniul dreptului;
 6. certificatul care confirmă susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a INJ ( în original);
 7. copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaţilor care au carnet de muncă;
 8. cazierul judiciar;
 9. declaraţia de avere şi interese personale;
 10. referinţă de la ultimul loc de muncă sau de studii.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 7 iunie 2019.

Leave a Reply