Procuratură și polițieSistem judecătorescZiarul de Gardă

CSP, despre modificările ce vizează procedura de regres față de procurori și judecători: Au fost evidențiate mai multe îngrijorări

By 8 iulie 2020 No Comments

CSP, despre modificările ce vizează procedura de regres față de procurori și judecători: Au fost evidențiate mai multe îngrijorări

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a analizat proiectul de lege care vine să modifice aspecte importante din procedura de regres în privința procurorilor și a prezentat opinia instituțională. Conform avizelor elaborate, se susține, de principiu, necesitatea îmbunătățirii procedurii în speță, însă au fost evidențiate mai multe îngrijorări aferente conceptului promovat, scrie ZdG.

Astfel, CSP notează că există mai multe riscuri deduse din instituirea posibilității de înaintare a acțiunii de regres în temeiul sancționării disciplinare a procurorului, deoarece nu coroborează cu standardele de independență și imparțialitate.

Această poziție CSP o acordează cu constatările din Hotărârea nr.23 din 25 iulie 2016 a Curții Constituționale, care a statuat expres că reglementările în această materie sunt constituționale în măsura în care acțiunea de regres se bazează pe o sentință pronunțată în cadrul unei proceduri judiciare separate la nivel național.

Rezultă în mod cert că doar vinovăția penală, stabilită prin sentință, poate să justifice depunerea acțiunii de regres, care urmează a fi examinată în condițiile legii pentru a se vedea dacă poate fi angajată răspunderea patrimonială a procurorului. De asemenea, CSP a identificat și a argumentat unele rezerve ce decurg din definiția termenului de intenție și neglijență gravă propusă pentru dezbateri, care nu este suficient de clară și previzibilă.

Particularitățile reliefate au un grad înalt de sensibilitate juridică și urmează a fi tratate cu prudență pentru a se asigura că garanțiile statutului procurorilor nu sunt afectate.

Pe cale de consecință, CSP a venit cu propuneri de reformulare a unor texte de lege, justificându-și raționamentele și oferind soluții de îmbunătățiri.

„CSP menționează că legea trebuie să prevadă clar și cu multă atenție limitele răspunderii juridice a judecătorilor și procurorilor reieșind din rolul constituțional ce le revine într-o societate, raportat la criteriul firesc că aceste categorii profesionale pot realiza un act de justiție eficient doar în condițiile lipsei presiunilor asupra lor”, este menționat în comunicatul emis de CSP.

Din perspectiva competențelor atribuite de Constituție, pentru CSP acest exercițiu legislativ este semnificativ și instituția exprimă deschidere pentru toate activitățile considerate necesare, astfel încât cetățenii să beneficieze de un cadru normativ consolidat și aliniat principiilor de drept.

Leave a Reply