Sistem judecătorescUltimele stiri

CSM nu se va convoca în ședință pentru o perioadă nedeterminată. Care este motivul

By 7 februarie 2020 No Comments

CSM nu se va convoca în ședință pentru o perioadă nedeterminată. Care este motivul

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, printr-un comunicat de presă, că se află în imposibilitatea de a se întruni în ședințe publice din cauza lipsei de cvorum, care a intervenit odată cu intrarea în vigoare a modificărilor la Legea cu privire la CSM, modificări care prevăd majorarea numărului de membri de la 12 la 15.

„Așadar, în contextul modificărilor operate, art.3 alin. (3) și (4) al Legii cu privire la CSM, modificat prin Legea nr. 193 din 20 decembrie 2019, are următorul conținut „cinci membri ai CSMdin rândul profesorilor de drept titulari sunt numiţi de Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, în baza propunerilor Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului. Comisia juridică, numiri şi imunităţi organizează un concurs public până la expirarea mandatului membrilor numiţi sau în decurs de 30 de zile de la data apariţiei vacanţei funcţiei. Concursul public include cel puţin examinarea dosarelor şi audierea candidaţilor. Comisia juridică, numiri şi imunităţi întocmeşte avize argumentate pentru fiecare candidat selectat şi propune Parlamentului numirea acestora. Șapte membri din rândul judecătorilor, precum şi şapte membri supleanţi, sunt aleşi în CSM prin vot secret de către Adunarea Generală a Judecătorilor, după cum urmează: patru din cadrul judecătoriilor, doi din cadrul curţilor de apel şi unul din cadrul Curţii Supreme de Justiţie. Se consideră aleşi în calitate de membri şi de membri supleanţi ai CSM candidaţii judecători care au acumulat mai mult de jumătate din voturile celor prezenţi la şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor, conform ordinii descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Membrii supleanţi suplinesc funcţiile vacante de membri ai CSM din rândul judecătorilor corespunzător nivelului instanţelor judecătoreşti pentru care au fost aleşi, în ordine descrescătoare a numărului de voturi obţinute.”

În conjunctura cadrului legal respectiv, raportat la cele expuse, se deduce lipsă de cvorum, or, în prezent, din componența Consiliului Superior al Magistraturii fac parte doar 9 membri din 15, și anume, din rândul judecătorilor, Luiza Gafton, Nina Cernat, Anatolie Galben, Dorel Musteață, Petru Moraru și Victor Micu, din rândul profesorilor de drept titular, numiți de Parlamentul Republicii Moldova, Mariana Timotin și din rândul membrilor de drept, Procurorul General al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo și Ministrul Justiției al Republicii Moldova, Fadei Nagacevschi.

Urmare a celor relatate și adoptării Legii pentru modificarea unor acte legislative nr. 193 din 20 decembrie 2019, în vigoare din 31 ianuarie 2020, conchidem că noile modificări operate în Legea privind CSM, au condus la imposibilitatea convocării Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, pe o perioadă nedeterminată.

În această ordine de idei, în vederea evitării, pe o perioadă nedeterminată a lipsei de cvorum, care în consecință ar genera blocajul activității Plenului Consiliului Superior al Magistraturii și întregului sistem judecătoresc, organul de autoadministrare judecătorească, la 21 noiembrie 2019, a adresat Parlamentului Republicii Moldova un demers cu privire la desemnarea membrilor din rândul profesorilor de drept titular, pentru suplinirea a două funcții vacante, în corespundere cu art. 3 din Legea nr. 947/1996, iar, ulterior, după operarea modificărilor enunțate supra, s-a impus necesitatea desemnării a încă doi membri din rândul profesorilor de drept titular, care la moment este în curs de realizare, fiind anunțat concurs la 5 februarie 2020.

Concomitent, considerăm necesar de a menționa că art. 5 al Legii cu privire la CSMa fost completat cu alin. (4), în care expres a fost stipulat că în cazul vacanţei funcţiei de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, până la alegerea unui nou preşedinte, interimatul funcţiei este asigurat de către decanul de vârstă din rândul membrilor judecători.

În concordanță cu norma sus-citată, CSM, menționează că începând cu 31 ianuarie 2020, interimatul funcției de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, până la alegerea unui nou președinte, va fi asigurat de decanul de vârstă din rândul membrilor de judecători, Luiza Gafton”, se menționează în comunicatul CSM.

Amintim că Parlamentul a anunțat deja concurs pentru selectarea a patru membri noi ai CSM.

Leave a Reply