Sistem judecătorescUltimele stiri

CSM, nemulțumit că nu este consultat la elaborarea proiectelor ce țin de activitatea sa

By 21 mai 2020 No Comments

CSM, nemulțumit că nu este consultat la elaborarea proiectelor ce țin de activitatea sa

Consiliul Superior al Magistraturii își exprimă îngrijorarea față de ultimele informații din mass-media, cu privire la inițierea și promovarea de către Guvern a unor proiecte legislative ce vizează activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, fără consultarea opiniei CSM. Mai mult, Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că, contrar prevederilor legale, proiectele nici nu au fost expediate în adresa CSM, în vederea prezentării opiniei asupra acestora.

Nemulțumirea vine după ce, pe ordinea de zi a ședinței Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului din 20 mai 2020, au fost incluse două proiecte de lege ce vizează  modificarea Legii nr.947/19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii: Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 193/20.12.19 art. III alin. (4); Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la CSM art. 24 alin.(1) prin care se propune ca pe perioada vacanței de membru al CSM din rândul judecătorilor, acestea să fie suplinite de judecătorii supleanți, până vor fi aleși membrii de bază. De asemenea se propune concretizarea modalității de determinare a majorității în cadrul CSM și Proiectul pentru modificarea art. 5 din legea nr, 947/1996 cu privire la CSM, potrivit căruia se propune modificarea legii astfel încât să fie posibilă alegerea președintelui CSM din rândul membrilor care nu sunt judecători. Proiectele respective anterior au primit aviz pozitiv de la Guvernul RM, prin care a fost susținută conceptual inițiativa legislativă.

Potrivit art. 32 al Legii nr. 100 din 22 decembrie 2017, cu privire la actele normative proiectul actului normativ, însoțit de nota informativă, se transmite spre avizare autorităților publice responsabile de implementarea prevederilor conținute în proiect, instituțiilor interesate, precum şi reprezentanților societății civile, care întocmesc şi prezintă autorului proiectului avizele la proiect.

CSM menționează că s-a stabilit o practică judicioasă prin care CSM nu este consultat în procesul de elaborare a actelor legislative ce țin de justiție ne fiind invitat la ședințele unde se discută propunerile legislative sau  uneori ”se uită”  a fi invitat la ședințele în care sunt discutate proiectele de interes major pentru sistem.

Reieșind din rațiunile stabilite de Constituție,  CSM apreciază ca fiind imperioasă colaborarea între puterile în stat or, justiția nu este a treia putere în stat, ci una din puteri, prin urmare Consiliul Superior al Magistraturii reiterează deschiderea spre colaborare cu celelalte puteri în stat, în scopul realizării reformelor inițiate.

Având în vedere faptul că proiectele vizate au fost examinate de către Comisia juridică, numiri și imunități și urmează etapa examinării în Parlament, precum și în vederea necesității reacționării prompte în raport cu ignorarea opiniei sistemului judecătoresc la elaborarea actelor legislative ce vizează organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc, considerăm oportun de a da publicității opiniile instanțelor judecătorești asupra proiectelor de lege menționate. Acestea pot fi găsite aici.

Leave a Reply