InițiativeSistem judecătoresc

CSM inițiază procesul de modificare a cadrului normativ existent ce se referă la activitatea sistemului judecătoresc

By 19 noiembrie 2019 No Comments

CSM inițiază procesul de modificare a cadrului normativ existent ce se referă la activitatea sistemului judecătoresc

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în calitate de organ de autoadministrare judecătorească, inițiază procesul de modificare a cadrului normativ existent ce se referă la activitatea sistemului judecătoresc.

Astfel, CSM face apel către toți juriştii şi societatea civilă să înainteze propuneri privitor la îmbunătățirea cadrului legal ce ține de justiție, având drept scopul elucidarea tuturor problemelor de ordin legislativ, precum și în vederea asigurării transparenței în procesul decizional. Actele normative care vizează activitatea sistemului judecătoresc, pot fi accesate în format electronic pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

Propunerile pot fi expediate la adresa de e-mail aparatul@csm.md sau în comentarii la articol, până la data de 15 decembrie 2019, inclusiv.

Propunerile parvenite pe Platforma Justice Moldova, în scopul perfecționării cadrului legislativ existent, vor fi expediate către CSM, care le va sistematiza. Ulterior, un Grup de lucru, compus din judecători, reprezentanți ai instanțelor de judecată și ai Consiliului Superior al Magistraturii, va analiza și se va pronunţa asupra  necesității implementării propunerilor ulterior,  iar decizia adoptată de Grupul de lucru va fi examinată la ședința Plenului CSM.

Leave a Reply