Sistem judecătorescUltimele stiri

CSM anunță concurs pentru suplinirea funcției de inspector-judecător

By 12 februarie 2020 No Comments

CSM anunță concurs pentru suplinirea funcției de inspector-judecător

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea unei funcții de inspector-judecător în cadrul Inspecţiei judiciare. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial din 31 ianuarie 2020. Cererile de participare la concurs urmează a fi depuse la CSM până în data de 02 martie 2020.

La cerere se vor anexa:
a) copia de pe buletinul de identitate;
b) curriculum vitae;
c) fişa personală, conform modelului plasat pe pagina web a CSM, la rubrica „Informaţii” – „Modele de acte”;
d) certificatul medical (formular eliberat de Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii);
e) copia de pe diploma de licenţă;
f) cazierul judiciar;
g) copia de pe carnetul de muncă (pentru perioada de până la 28 decembrie 2018), precum și adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul care confirmă vechimea în muncă;
h) declaraţia de avere și interese personale;
i) referinţă de la ultimul loc de lucru;
k) o fotografie color 40×50 mm.

Copiile documentelor indicate la lit. a), e) şi f), vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a fi verificată veridicitatea lor.

Leave a Reply