InițiativeSistem judecătoresc

CSM a aprobat bugetele instanțelor judecătorești pentru anul 2020. Cum vor fi cheltuiți banii

By 21 august 2019 No Comments

CSM a aprobat bugetele instanțelor judecătorești pentru anul 2020. Cum vor fi cheltuiți banii

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, în cadrul ultimei ședințe, proiectul bugetelor instanțelor judecătorești pentru anul 2020 și estimărilor pentru anii 2021- 2022. Potrivit membrilor CSM, repartizarea alocațiilor se efectuată în baza reglementărilor legale, reieșind din necesitățile reale ale instanțelor judecătorești.

Astfel, conform Hotărârii CSM, în anul 2020 alocațiile pentru instanțele judecătorești sunt în mărime de 476.541,6 mii lei, inclusiv resurse generale în sumă de 475.833,1 mii lei și venituri colectate de către instanțe în sumă de 708,5 mii lei, care sunt repartizate la subprogramul 4018 „Înfăptuirea justiției” pe activități, după cum urmează:
– cheltuieli de personal – 383.193,1 mii lei;
– cheltuieli pentru bunuri și servicii – 44.474,1 mii lei;
– cheltuieli pentru prestații sociale – 2.820,8 mii lei;
– alte cheltuieli – 270,9 mii lei;
– cheltuieli pentru mijloace fixe – 14.455,0 mii lei;
– cheltuieli pentru reparații capitale – 12.431,2 mii lei;
– cheltuieli pentru investiții capitale – 6.849,2 mii lei;
– cheltuieli pentru stocuri de materiale circulante – 12.047,3 mii lei.

În același timp, Plenul CSM, menționează că, conform limitelor de resurse și cheltuieli elaborate de Ministerul Finanțelor, pentru instanțele judecătorești pe anul 2020 se preconizează estimativ suma de 381.792,7 mii lei, inclusiv, resurse colectate de către instanțe în sumă de 708,5 mii lei, iar pentru anii 2021 și 2022 bugetele estimative al instanțelor judecătorești constituie câte 393.160,7 mii lei, inclusiv, resurse colectate de către instanțe – 708,5 mii lei.

Este de menționat faptul că, volumul cheltuielilor de personal stabilit de Ministerul Finanțelor pentru instanțele judecătorești pe anul 2020 a fost micșorat cu 11.864,1 mii lei față de alocațiile anului curent, ținând cont de moratoriul temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate, instituit prin HG nr.1281/2018. Respectiv și bugetul stabilit pe anul 2020 a fost micșorat cu suma dată.

De asemenea, Plenul Consiliului conchide că, proiectele de buget propuse de instanțele judecătorești pentru anul 2020 depășesc plafonul de cheltuieli stabilit de Ministerul Finanțelor cu 94.748,9 mii lei.

Mai multe detalii despre banii alocați pentru instanțele judecătorești, găsiți în Hotărârea CSM din 6 august 2019.

Cât de justificate sunt aceste cheltuieli?

Leave a Reply