Executarea hotărârilor judecătoreștiSistem judecătorescUltimele stiri

CSJ: Regulile de selectare, prelucrare şi transmitere a informaţiei pentru a fi inclusă în baza de date oficiale „Practica judiciară”

By 11 martie 2019 No Comments

CSJ: Regulile de selectare, prelucrare şi transmitere a informaţiei pentru a fi inclusă în baza de date oficiale „Practica judiciară”

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a aprobat, la sfârșitul lunii februarie, un nou Regulament cu privire la efectuarea generalizării practicii judiciare. Documentul stabilește regulile generale de efectuare a generalizării practicii judiciare în CSJ, precum şi regulile de selectare, prelucrare şi transmitere a informaţiei pentru a fi inclusă în baza de date oficiale a CSJ „Practica judiciară”.

Conform noile reguli, în baza de date oficială „Practica judiciară” se includ textele electronice ale:
– hotărârilor explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie;
– hotărârilor Plenului şi deciziilor colegiilor Curţii Supreme de Justiţie;
– hotărârilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului;
– hotărârilor explicative ale Plenului Judecătoriilor Supreme ale altor state;
– publicaţiilor ştiinţifice;
– altor materiale privind jurisprudenţa.

Toate documentele se clasifică şi se iau la evidenţă conform Clasificatorului lărgit al practicii judiciare. Hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie, după adoptarea şi semnarea lor, se transmit în Secţia legislaţie din cadrul Direcţiei de generalizare a practicii judiciare, sistematizare şi evidenţă a legislaţiei, unde se iau la evidenţă, prin marcarea indicilor respectivi şi se prezintă Întreprinderii de Stat „MoldData” pe suport magnetic sau pe hârtie.

Preşedinţii şi vicepreşedinţii colegiilor CSJ, potrivit rezultatelor şedinţelor Plenului şi colegiilor, dau indicaţii privind luarea la evidenţă a deciziilor concrete, care au importanţă deosebită pentru jurisprudenţă. Pentru fiecare exemplar se face o scurtă adnotare şi materialele se transmit în serviciul redactare pentru a fi redactate, apoi se sistematizează conform Clasificatorului lărgit al practicii judiciare şi se transmit pe suport de hârtie Î.S. „MoldData”, pentru a fi incluse în baza de date oficiale „Practica judiciară”.

Hotărârile CtEDO, hotărârile explicative ale Plenului Judecătoriilor Supreme ale altor state, precum şi materialele teoretice cu privire la justiţie se iau la evidenţă din momentul parvenirii ediţiilor respective, se sistematizează prin marcarea indicilor şi se transmit în Î.S. ”MoldData”.

La fel, toată informaţia, care se transmite Î.S. „MoldData”, se include în baza de date oficiale „Practica judiciară” şi săptămânal se actualizează prin Internet.

Leave a Reply