IdeiSistem judecătoresc

Criteriile de selecţie a candidaţilor la funcţia de judecător. Ce condiții trebuie să întrunească viitorii magistrați

By 11 februarie 2019 No Comments

Criteriile de selecţie a candidaţilor la funcţia de judecător. Ce condiții trebuie să întrunească viitorii magistrați

Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) la sfârșitul anului trecut, stabileşte condiţiile obligatorii, criteriile şi procedura de selecţie a judecătorilor.

Conform Regulamentului, candidatul la funcţia de judecător va corespunde următoarelor condiţii obligatorii, prevăzute în art. 6 din Legea cu privire la statutul judecătorului:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul în ţară, confirmate prin actele de identitate;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de master sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora;
d) nu are antecedente penale;
e) are reputaţie ireproşabilă;
f) cunoaşte limba de stat;
g) este apt medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
h) a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei (INJ) sau, după caz, a susţinut examenul în faţa Comisiei de absolvire a INJ în baza vechimii în muncă.

Pentru examinarea candidaturii în cadrul ședinței Colegiul pentru selecţie solicită Centrului Național Anticorupție și/sau Serviciului de Informații și Securitate certificatul de cazier judiciar privind integritatea profesională a candidatului la funcțiile de judecător, de vicepreședinte și de președinte al instanței judecătorești.

Rezultatele instruirii iniţiale în cadrul INJ, precum şi rezultatele examenului susţinut de candidaţi în baza vechimii în muncă în faţa Comisiei de absolvire a INJ vor fi incluse în Hotărârea Colegiului de selecție. Rezultatele obținute la INJ se evaluează după cum urmează:
– pentru nota 10 – 60 puncte;
– pentru nota 9,5 – 58 puncte;
– pentru nota 9 – 56 puncte;
– pentru nota 8,5 – 55 puncte;
– pentru nota 8 – 54 puncte;
– pentru nota 7,5- 53 puncte;
– pentru notele 5, 6 și 7 – 50 puncte.

De asemenea, fiecare candidat la funcţia de judecător este evaluat privind corespunderea condiţiilor menţionate mai sus, cu acordarea punctajului şi potrivit criteriilor ce urmează mai jos:
a ) vechimea în funcţiile de specialitate juridică, confirmată prin înscrisurile în carnetul de muncă sau alte documente relevante se apreciază cu maxim 12 puncte. Fiecare an de vechime în muncă echivalează cu 1 punct, însă valoarea totală a punctajului nu poate depăşi plafonul de 12 puncte;
b) genul activităţii în funcţiile de specialitate juridică se evaluează cu maximum 7 puncte. Activitatea în funcţiile de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și CSM se apreciază cu 1 punct pentru fiecare an de activitate. Pentru alte funcţii de specialitate juridică candidaţilor se acordă 0,5 puncte pentru fiecare an de activitate. Valoarea totală a punctajului acumulat de un candidat nu poate depăşi plafonul de 7 puncte;
c) activitatea didactică și științifică, gradul științific, cercetările, analizele tematice reflectate în dosarul personal și confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, manuale, broșuri, articole în reviste, se evaluează cu maximum 2 puncte;
d) caracteristicile de personalitate şi abilitățile adecvate funcţiei de judecător (integritate, corectitudine, capacitate de a gestiona situațiile stresante, capacitate analitică etc.) se confirmă prin maximum trei referințe de la locul de muncă sau studii, de la personalităţi notorii din țară şi de peste hotare, prin interviul pe care îl are candidatul la Colegiul de selecţie, oferindui-se maxim 2 puncte;
e) alte activități extrajudiciare, confirmate prin certificate, diplome, hotărâri, decizii, ordine se conferă până la 2 puncte.

Regulamentul a fost elaborat în conformitate cu Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, Legea cu privire la statutul judecătorului, Legea privire la organizarea judecătorească, în scopul asigurării unui proces de selecţie obiectiv, imparţial şi transparent care să garanteze selectarea celor mai buni candidaţi pentru funcţia respectivă.

Ce alte criterii de selecție și condiții sunt necesare pentru selectarea celor mai buni pretendenți la funcția de judecător?

Leave a Reply