AvocaturăUltimele stiri

Contabilizarea activității profesionale în sectorul justiție. Ce trebuie să cunoască avocații din cadrul Cabinetului Avocatului

By 31 ianuarie 2019 One Comment

Contabilizarea activității profesionale în sectorul justiție. Ce trebuie să cunoască avocații din cadrul Cabinetului Avocatului

Avocații care activează în cadrul Cabinetul Avocatului pot apela la ajutorul Uniunii Avocaților din Moldova în vazul în care au neclarități la aplicarea „Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”. Acestea au fost aprobate de către Ministerul Finanțelor la 28 decembrie 2018 și au fost publicate în Monitorul Oficial la 11 ianuarie 2019.

Indicațiile metodice se extind asupra persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, aplică metoda de casă și se încadrează în următoarele categorii: avocați, care activează în baza Legii cu privire la avocatură.

De menționat că, Indicațiile metodice se aplică doar Cabinetelor Avocaților, nu și Birourilor Asociate de Avocați. Conform pct. 7 a Indicații metodice, responsabilitatea pentru ținerea contabilității revine avocatului fondator al Cabinetului Avocatului. Acesta are obligația să întocmească documente primare: registre contabile, declarații fiscale, dări de seamă și alte rapoarte prevăzute de legislație. De reținut:documentele primare și registrele contabile nu sunt admise ștersături sau alte proceduri similare.

Pct. 23 din Indicațiile metodice prevede că avocatul care activează în cadrul Cabinetul Avocatului, contabilizează veniturile și cheltuielile în Registrul-jurnal de venituri și cheltuieli. La întocmirea Registrului, avocatul trebuie să respecte cerințele prevăzute la pct. 24 a Indicațiilor metodice. Registrul-jurnal se întocmește într-un exemplar pe suport de hârtie sau în format electronic. În cazul întocmirii Registrului-jurnal pe suport de hârtie, filele acestuia se numerotează în ordine crescătoare şi se şnuruiesc. Pe ultimă filă a Registrului-jurnal se indică data şi numărul de file confirmate prin semnătura avocatului.

La pct. 24 a Indicațiilor metodice este prevăzută și procedura de întocmirea a Registrului-jurnal în format electronic. Modul de completare a Registrului-jurnal în format electronic este prevăzut la pct. 25, cu mențiuni clare referitor la înscrierile în fiecare coloană a Registrului.

Cabinetul Avocatului care are angajați, întocmește Borderoul de evidență a remunerării muncii cu indicarea obligatorie a elementelor, prevăzute la pct. 28 a Indicațiilor metodice. Referitor la inventarierea patrimoniului, Indicațiile metodice vin cu exemplul nr. 8, ce ține de inventarierea patrimoniului Cabinetului Avocatului.

La Indicațiile metodice sunt anexate modelele relevante privind contabilitatea persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

Registrul-jurnal de venituri și cheltuieli pentru Cabinetul Avocatului. Acest Registru urmează a fi imprimat de fiecare Cabinet al Avocatului și întocmit în conformitate cu prevederile Indicațiilor metodice.

Uniunea Avocaților este dispusă să organizeze seminare pentru toți doritorii, cu participarea angajaților Serviciului Fiscal de Stat, pentru explicarea modalității de aplicarea Indicațiilor metodice, contabilizarea veniturilor și cheltuielilor, completarea Registrului-jurnal etc.

În cazul apariției neclarităților la aplicarea Indicațiilor metodice, avocații sunt încurajați să contacteze Uniunea Avocaților din Moldova la adresa de e-mail: uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau la tel.: (022) 226510, (+373) 69161353.­

One Comment

 • Incasarea in numerar:
  1.Bon de plata (pentru persoana fizica) si bon de plata si factura fiscala (pentru persoana juridica). Bonul si factutra trebuie sa fie inregistrate in Registre de evidenta a formularelor cu regim special (separat pentru bon si pentru factura). Cate un ex. Clientului si unul la CA. Partea de incasare a banilor de la client a luat sfarsit.
  2.Dupa pct. 1 se incepe evidenta in Registru de casa care are urmatoarele etape:
  – se inregistreaza Dispozitia de incasare in Registru de evidenta a dispozitiilor de incasari si plati. Dispozitia de incasare se intocmeste pentru incasarea sumei din Bonul de plata si se ataseaza la dispozitia de incasare;
  – in registru de casa se introduce incasarea efectuata ( completand ambele parti ale foaiei) cu ruperea partii detasabile dupa completare. Partea detasabila cu Dispozitia de incasare si bonul de plata anexate se pun in Dosdarul (mapa) circuitului de casa. Prin Registru de casa se poate verifica banii numerar care trebuie sa fie in safeu.
  3.Dupa care se introduce operatiunea de incasare in Registr-jurnal de venituri si cheltuieli, care arata toate tipurile de incasari si cheltuieli (numerar si cont bancar).
  Toate registrele si documentele de incasare (exeptie bonul de plata) pot fi efectuate și in versiune electronica.

Leave a Reply