InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Consultări publice: Regulamentul privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al cetățeanului

By 2 martie 2020 No Comments

Consultări publice: Regulamentul privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al cetățeanului

Cancelaria de Stat a propus consultărilor publice Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al cetățeanului. Pentru anul 2020, costul estimat este de aproximativ 1,5 milioane de lei. Costurile anuale pentru administrarea portalului se estimează la circa 500 mii lei și vor fi acoperite, de asemenea, din contul bugetului de stat prin finanțarea centralizată a Instituției
publice „Agenția de Guvernare Electronică.

Documentul stabilește mecanismul de funcționare a Portalului guvernamental al cetățeanului, descrie funcțiile portalului, stabilește drepturile și obligațiile participanților la portalul guvernamental al cetățeanului. Totodată, proiectul conține prevederi referitoare la serviciile electronice guvernamentale cu care se integrează portalul și la modalitate de interacțiune a portalului cu alte registre și sisteme informaționale.

Scopul creării Portalului guvernamental al cetățeanului este de a oferi persoanelor fizice un mecanism eficient, fiabil și modern de obținere prin intermediul unui punct unic de acces a informațiilor oficiale de interes public și informațiilor oficiale despre sine, disponibile în cadrul
sistemelor informaționale ale furnizorilor de date. Prin instituirea portalului respectiv se va asigura raționalizarea și unificarea fluxurilor de date și informații, fapt ce va contribui la eficientizarea accesului la informațiile oficiale publice și despre sine.

În prezent, diverse informații oficiale de interes public și informații oficiale despre sine pot fi obținute prin intermediul paginilor oficiale ale instituțiilor/autorităților publice, sistemelor informaționale ale acestora sau prin depunerea unor solicitări în scris. Prin instituirea portalului guvernamental al cetățeanului, persoana fizică va avea posibilitatea să acceseze informațiile respective, printr-un punct unic de acces, fără constrângeri de timp sau de loc. Faptul dat va contribui indubitabil l-a sporirea accesului cetățenilor la informațiile oficiale, fie de interes public, fie despre sine și va fortifica dreptul de acces la informații al acestora.

Termenul limită de prezentare a propunerilor/comentariilor este 13 martie.

Leave a Reply