InițiativeSistem judecătoresc

Consultări publice: Raportul intermediar benevol privind evaluarea periodică universală a respectării drepturilor omului din partea ONU

By 11 iulie 2019 No Comments

Consultări publice: Raportul intermediar benevol privind evaluarea periodică universală a respectării drepturilor omului din partea ONU

Ministerul Justiției a elaborat raportul intermediar benevol ce vizează implementarea recomandărilor statelor membre ale ONU adresate Republicii Moldova. Proiectul raportului ce urmează a fi definitivat este expus pentru consultare publică.

În intervalul anilor 2017 – 2021, Republica Moldova parcurge perioada de implementare a recomandărilor recepționate și urmează, corespunzător, să raporteze asupra evoluțiilor înregistrate la cea de-a 40-a sesiune a Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (CDO), preconizată a se desfășura în perioada octombrie – noiembrie 2021.

Recomandările se referă la: consolidarea capacităților instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului; fortificarea mecanismelor naționale de promovare a politicilor anti-discriminare; promovarea politicii egalității de gen și eliminarea violenței domestice; asigurarea drepturilor copilului; asigurarea drepturilor persoanelor aparținînd minorităților naționale; eliminarea torturii și a relelor tratamente; îmbunătățirea condițiilor de detenție; garantarea drepturilor persoanelor cu dizabilități; accesul la justiție, eradicarea fenomenului sărăciei și corupției.

Aceste recomandări se conțin în raportul adoptat în privința Republicii Moldova pe 16 martie 2017, în cadrul procesului de evaluare periodică universală a respectării drepturilor omului (Universal Periodic Review/UPR). Deși sesiunea de raportare este preconizată să fie organizată în perioada octombrie – noiembrie 2021, CDO încurajează statele să prezinte, la jumătate de termen, un raport național intermediar. Se va nota că, mecanismul UPR este cea mai complexă evaluare la nivel mondial a respectării drepturilor omului în toate cele 193 state membre ale ONU și vizează atât drepturile civile și politice, cât și cele economice, sociale, culturale.

În vederea consultării publice, Ministerul Justiției prezintă proiectul raportului elaborat ce conține informații prezentate de autoritățile publice aferente domeniilor de competență, raportate la recomandările CDO. Propunerile publicului pentru definitivarea raportului intermediar sunt așteptate până pe 22 iulie curent, pe adresa: dri@justice.gov.md.

Vă invităm să veniți cu sugestii și recomandări în comentarii.

Proiectul raportului intermediar privind evaluarea periodică universală a respectării drepturilor omului

Leave a Reply