InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Consultări publice: Proiectul „Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024”

By 24 august 2020 No Comments

Consultări publice: Proiectul „Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024”

Ministerul Justiției supune consultărilor publice proiectul „Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”. Pricipalul obiectiv al noii strategii este  – „Sectorul justiției accesibil, transparent, eficient și responsabil”.

Totodată, se propune ca noul document strategic să fie orientat pe trei direcții strategice, iar pentru fiecare direcție strategică au fost identificate obiective specifice (în total 11), după cum urmează:
Direcția strategică I – „Independența, responsabilitatea și integritatea actorilor din sectorul justiției”, cu următoarele obiective specifice:
1) Consolidarea independenței sistemului judecătoresc și procuraturii;
2) Consolidarea integrității și responsabilității în sectorul justiției;
3) Sporirea gradului transparenței și încredere în justiție;
4) Consolidarea capacităților profesiilor conexe justiției.

– Direcția strategică II – „Accesul la justiție și calitatea actului de justiție”, cu următoarele obiective specifice:
1) Îmbunătățirea accesului la justiție și a sistemului de protecție a drepturilor omului în
sectorul justiției;
2) Îmbunătățirea calității actelor judecătorești și uniformizarea practicii judiciare;
3) Consolidarea instruirii și formării juridice;
4) Fortificarea căilor alternative de soluționare a litigiilor.

– Direcția strategică III – „Administrarea eficientă și modernă a sectorului justiției”, cu următoarele obiective specifice:
1) Continuarea procesului de optimizare a sistemului judecătoresc și procuraturii;
2) Consolidarea capacităților administrative și manageriale în sectorul justiției;
3) Dezvoltarea și implementarea sistemelor informaționale judiciare.

Potrivit autorilor, „obiectivul general, direcțiile strategice și obiectivele specifice ale noului document țintesc problemele critice și vulnerabilitățile sectorului justiției atestate în rapoartele de evaluare și în discuțiile avute cu actorii din sector și se concentrează pe asigurarea coerenței și continuității reformelor precedente, pe modernizarea în continuare a sectorului, creșterea eficienței, calității și accesului la sistemul judiciar, precum și se orientează spre noile tendințe moderne abordate în domeniul justiției de mai multe structuri europene”.

Vă invităm să veniți cu propuneri și comentarii la proiectul „Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”. Data limită este 4 septembrie 2020.

Leave a Reply