Anticorupție și integritateInițiativeJustiție și dezvoltare economică

Consultări publice: Proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025

By 10 iulie 2020 No Comments

Consultări publice: Proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025

Ministerul Justiției supune consultărilor publice proiectul Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia. Potrivit autorilor, scopul Strategiei rezidă în dezvoltarea și consolidarea unui sistem naţional eficient de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului conform standardelor internaţionale în domeniu şi, în consecinţă, diminuarea acestor vicii în economia Republicii Moldova.

Proiectul descrie situația din Republica Moldova. Potrivit regulilor de elaborare şi cerinţelor unificate faţă de documentele de politici, un element structural al strategiei este capitolul „Descrierea situației”. În acest sens, respectivul compartiment din proiect cuprinde o analiză a: (1) principalelor reforme legislative și instituționale realizate sub umbrela strategiilor anterioare, care au fost implementată anterior, (2) rezultatele obținute, și (3) impactul schimbărilor asupra întregului sector.

De asemenea, sunt definite problemele și provocările existente la nivel național și internațional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Printre cele mai importante principiile care urmează a fi puse la baza implementării acestui document de politici sunt cel al respectării drepturilor omului; legalității, eficienței, transparenței etc.

Documentul poate fi consultat aici.

Leave a Reply