InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Consultări publice: Proiectul Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral

By 9 aprilie 2019 No Comments

Consultări publice: Proiectul Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral

Ministerul Justiției propune consultărilor publice proiectul Regulamentului cu privire la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral. Potrivit autorilor, astfel urmează să se asigure uniformizarea, la nivel național, a procedurii inventarierii patrimoniului succesoral inerentă deschiderii moștenirii.

Documentul vine să descrie și să stabilească procedura și regulile de efectuare a inventarierii patrimoniului succesoral rămas după decesul defunctului la momentul deschiderii moștenirii. În acest scop, proiectul definește inventarierea ca un procedeu de stabilire a situației reale, prin care se constată existența cantitativă și valorică sau numai valorică, după caz, a tuturor bunurilor și obligațiilor aflate în componența patrimoniului succesoral.

De asemenea, proiectul stabilește că la finalul inventarierii patrimoniului succesoral se întocmește un inventar, care conține: numele, prenumele persoanei care a întocmit inventarul și a persoanelor care au participat la inventariere; numele, prenumele defunctului și data decesului; lista bunurilor și, după caz, a obligațiilor stabilite la momentul inventarierii și data întocmirii inventarului.

Totodată, în cadrul proiectului sunt sistematizați subiecții care pot întocmi inventarul patrimoniului succesoral în conformitate cu prevederile Codului civil și subiecții care urmează să semneze inventarul. În altă ordine de idei, cu ocazia inventarierii, cu acordul moștenitorului, poate fi contractat un expert pentru evaluarea corespunzătoare a bunurilor ce fac parte din patrimoniul succesoral, or, stabilirea valorii bunurilor joacă o importanță majoră pentru reflectarea obiectivă și neechivocă a situației patrimoniale a defunctului. În cazul în care lipsește acordul moștenitorului, evaluarea bunurilor de către expertul evaluator poate fi solicitată de către un creditor al defunctului cu achitarea de către acesta a cheltuielilor ocazionate cu aceasta.

La fel, proiectul stabilește și modalitatea de inventariere a bunurilor ce fac parte din masa succesorală, dar care se află în posesia altei persoane decât moștenitorul (de exemplu: locatarul dintr-un imobil dat de defunct în locațiune). Astfel, posesorii bunurilor urmează să-și exprime acordul cu privire la inventarierea lor, iar în cazul unui dezacord, se întocmește un proces-verbal în care se descriu și se evaluează provizoriu bunurile, pornind de la declarațiile părților interesate (moștenitor, creditor etc.).

Proiectul reglementează și situațiile când în timpul inventarierii se depistează un testament olograf. Urmărind rigorile legii, proiectul a instituit obligația ca testamentul olograf depistat în timpul inventarierii să fie vizat spre neschimbare, în conformitate cu art. 77 din Legea privind procedura notarială, pentru a putea fi pus în executare ulterior. Or, potrivit art. 2225 alin. (1) din Codul civil, înainte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui notar pentru a fi vizat spre neschimbare.

Leave a Reply