InițiativeSistem judecătoresc

Consultări publice: Proiectul de Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova

By 15 octombrie 2019 No Comments

Consultări publice: Proiectul de Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova

Ministerul Justiției a lansat spre consultări proiectul de Lege pentru modificarea Constituției. Proiectul de Lege urmărește atingerea obiectivului în ceea ce privește termenul inițial de numire a judecătorilor și selectarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție (CSJ), precum și concretizarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în procesul de autoadministrare a sistemului judecătoresc, componenței și competențelor acestuia.

În acest sens, proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției va consolida independența, responsabilitatea, imparțialitatea, eficiența și transparența sistemului judecătoresc, iar una dintre condițiile obligatorii pentru existența statului de drept este independența justiției.

Astfel, modificările propuse se referă la faptul că judecătorii vor fi numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de Președintele Republicii Moldova, la propunerea CSM. Judecătorii pot avea doar imunitate funcțională în condițiile legii. CSM care este garantul independenței autorității judecătorești, va fi consultat obligatoriu în procesul de bugetare al instanțelor judecătorești etc.

Este important a preciza că proiectul Legii pentru modificarea Constituției în partea ce ține de reforma sistemului judecătoresc nu reprezintă o noutate, deoarece un proiect similar a fost înregistrat în Parlament cu nr. 10 din 18.01.2018.

Din considerentul neadoptării Legii constituționale timp de un an de la prezentarea inițiativei de modificare, propunerea a fost declarată nulă. Dar, având în vedere importanța și valoarea propunerilor de revizuire a Constituției, Ministerul Justiției a demarat din nou procedura creației legislative.

Proiectul Legii constituționale a fost avizat de Comisia de la Veneția în Opinia sa nr. 916/2018 din 19 martie 2018, care a calificat drept binevenite propunerile de modificare a Constituției, având drept obiectiv îmbunătățirea independenței și eficienței sistemului judecătoresc.

Pentru informații adiționale, accesați Proiectul de Lege privind modificarea Constituției. Vă invităm să veniți cu propuneri.

Leave a Reply