InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Angajarea răspunderii Guvernului: Proiect de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență

By 1 aprilie 2020 No Comments

Angajarea răspunderii Guvernului: Proiect de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative. Autorii susțin că elaborarea și adoptarea documentului prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament, este determinată de situația epidemiologică a infecției COVID-19, și efectele acesteia asupra economiei naționale.

Astfel, principalele propuneri sunt:

 • Majorarea ajutorului de șomaj, suma minimă fiind propusă de 2775 lei;
 • Acordarea ajutorului de șomaj în sumă de 2775 lei pentru persoanele ce se înregistrează în calitate de șomeri, dar care nu corespund criteriilor de acordare a ajutorului de șomaj (extinderea categoriilor de persoane beneficiare);
 • Susținerea familiilor defavorizate prin:
  (1) majorarea venitului lunar minim garantat de la 1107 lei până la 1300 lei, pe perioada stării de urgență;
  (2) majorarea cuantumului venitului lunar minim garantat pentru fiecare copil de la 50% (553 lei) la 75% (975 lei);
 • Subvenționarea cheltuielilor legate de achitarea salariului/îndemnizației în cazul șomajului tehnic sau staționării, 100%/60% impozite și contribuții aferente salariilor/îndemnizațiilor achitate, în dependență de motivul sistării activității;
 • Scutirea de plata pentru patentă a titularilor de patentă care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;
 • Restituirea contribuțiilor sociale în sumă fixă pentru titularii de patentă, persoanelor care practică activitate independentă, întreprinzători individuali care și-au sistat activitatea în perioada stării de urgență;
 • Reducerea cotei TVA de la 20% la 15% pentru sectorul HORECA;
 • Amânarea până la 25 iulie a termenului de achitare taxelor locale pentru agenții economici care și-au sistat activitatea conform Deciziilor Comisiei Situații Excepționale;
 • Consolidarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației etc.

Potrivit autorilor, „este important de precizat faptul că anumite norme intră în vigoare la o perioadă ulterioară (norme ce vizează simplificarea activității mediului de afaceri și consolidării veniturilor bugetare). În cazul dat, urgența adoptării la moment a acestora este determinată de necesitatea asigurării implementării efective în perioada în care vor intra în vigoare. Or, adoptarea acestora într-o perioadă ulterioară, în procedură generală, va face imposibilă implementarea acestora conform scopului și în termenul propus, ținând cont de necesitatea unei perioade de pregătire atât a mediului de afaceri cât și a autorităților publice”.

Vă încurajăm să veniți cu propuneri și recomandări.

Leave a Reply