InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Consultări publice privind instituirea Platformei informaţionale în domeniul proprietății intelectuale. Ce propune AGEPI

By 18 februarie 2019 One Comment

Consultări publice privind instituirea Platformei informaţionale în domeniul proprietății intelectuale. Ce propune AGEPI

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) lansează consultări publice privind instituirea Platformei informaţionale în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală (DPI), formată din Sistemul informaţional în domeniul obiectelor de proprietate intelectuală (SI e-OPI) şi Sistemul informaţional „Registrul cererilor de intervenţie” (SI e-RCI ).

Potrivit autorilor proiectului, Platforma are drept scop asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova – o condiție necesară pentru crearea, protecția, gestionarea și valorificarea plenară a potențialului proprietății intelectuale care să contribuie la dezvoltarea unei economii naționale competitive, bazată pe cunoaștere și inovare.

Obiectivele principale ale creării şi dezvoltării acestei Platforme informaţionale sunt:
– sporirea capacităţii de gestionare a sistemului de proprietate intelectuală de către principalii actori implicaţi în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală prin facilitarea schimbului de date între ei, prin diverse forme de notificări (de exemplu, notificări privind DPI în cazul MAI; reclamații privind DPI în cazul procurorilor; privind posibile încălcări ale DPI în cazul Serviciului Vamal etc.), fiecare dintre acestea necesitând a fi conectate la toate datele relevante, indiferent de locația lor de stocare;
– asigurarea accesului cetăţenilor şi autorităţilor menţionate la informaţia completă privind obiectele de proprietate intelectuală înregistrate la AGEPI prin dezvoltarea unei platforme unice automatizate de comunicare între autorități și titularii de drepturi, care va facilita titularii de DPI și/sau reprezentanții lor să depună online, securizat, cereri de intervenție la Serviciul Vamal și să poată urmări în timp real soluționarea acestor cereri.

Astfel, Sistemele informaţionale e-OPI şi e-RCI sunt destinate atât sectorului public, cât şi sectorului privat, beneficiarii principali fiind:
– solicitanţii/titularii de drepturi (persoane fizice/juridice);
– autorităţile publice învestite cu responsabilităţi în domeniul asigurării şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală;
– instanţele judecătoreşti;
– instituţiile academice şi universităţi;
– organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării.

Pentru eficientizarea procesului de elaborare a acestui proiectul, vă invităm să veniți cu propuneri, sugestii, opinii. Proiectul și Nota informativă pot fi consultate aici.

One Comment

Leave a Reply