InițiativeJustiție și dezvoltare economică

Consultări publice: Încheierea de învestire cu formulă executorie, emisă de către notar. Cum va arăta

By 15 aprilie 2019 No Comments

Consultări publice: Încheierea de învestire cu formulă executorie, emisă de către notar. Cum va arăta

Ministerul Justiției a elaborat modelul încheierii de învestire cu forumulă executorie și l-a publicat, pentru consultări publice. Cum vă arăta acest document, vedeți aici.

Potrivit autorilor, proiectul Ordinului ministrului justiției vine să stabilească modelul încheierii de învestire cu formulă executorie a actelor juridice neautentificate notarial, în cazurile expres prevăzute de lege (de ex. contractul de mediere).

În acest sens, proiectul expune detaliat cuprinsul încheierii de învestire cu formulă executorie, care va cuprinde informația privind:
– numele, prenumele notarului și mențiunile privind locul desfășurării activității notariale;
– datele de identificare și domiciliul/sediul, după caz, altă adresă de corespondență a creditorului și a debitorului;
– conținutul succint al actului care confirmă nașterea obligației;
– informația despre emiterea încheierii prin care s-a dat curs procedurii de învestire cu formulă executorie;
– informația despre notificarea debitorului și dovada recepționării acesteia;
– valoarea creanței restante, inclusiv dobînda, penalităţile şi alte costuri sau cheltuieli ce trebuie achitate de debitor creditorului;
– semnătura și ștampila notarului.

Proiectul a fost elaborat în vederea implementării prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea privind procedura notarială, potrivit căreia, modelul încheierii de învestire cu formulă executorie se aprobă de către Ministerul Justiției, după consultarea Camerei Notariale.

Persoanele interesate pot veni cu ropuneri și recomandări până în data de 26 aprilie 2019.

Leave a Reply