Executarea hotărârilor judecătoreștiInițiativeJustiție și dezvoltare economică

Consultări publice: Evaluarea condițiilor de detenție din instituțiile penitenciare

By 11 mai 2020 No Comments

Consultări publice: Evaluarea condițiilor de detenție din instituțiile penitenciare

Ministerul Justiției propune pentru consultări publice Regulamentul privind activitatea Comisiei de evaluare a condițiilor de detenție din instituțiile penitenciare și Metodologia de evaluare a acestor condiții, prin prisma respectării prevederilor art. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

Potrivit autorilor, în prezent, nu există un mecanism participativ de colectare și sistematizare a datelor privind condițiile de detenție din instituțiile penitenciare. Or, informațiile prezentate de către instituția penitenciară judecătorului de instrucție nu prezintă un suficient nivel de „încredere” în condițiile în care sunt furnizate de o instituție care este parte în proces. În aceste condiții, se propune crearea unui mecanism imparțial de evaluare sistematică a condițiilor de detenție pentru a furniza judecătorului de instrucție date veridice în scopul soluționării juste a plângerilor depuse.

Astfel, prin proiectul hotărârii de Guvern se propune cererea comisiilor de evaluare a condițiilor de detenție la nivelul fiecărei instituții penitenciare, care va fi compusă atât din membrii personalului penitenciar, cât și din reprezentanți ai instituțiilor naționale în domeniul prevenirii și combaterii torturii, tratamentelor inumane sau degradante și reprezentanți ai societății civile. Această comisie va efectua evaluarea condițiilor de detenție și va colecta și acumula date și purtători de informații pentru raportul de evaluare, care se va întocmi la finalizarea fiecărei evaluări, cel puțin de două ori pe ani.

Evaluarea condițiilor de detenție sa va efectua în baza Metodologiei cu privire la evaluare condiţiilor de deţinere prin prisma respectării prevederilor art. 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Această evaluare va presupune constarea/stabilirea situației de fapt din instituțiile penitenciare, referitoare, în special, la următoarele aspecte materiale:
1) corespunderea spațiului de detenție per deținut;
2) dotarea corespunzătoare a celulelor de detenție;
3) starea materială a reparației din celulă;
4) alimentarea corespunzătoare;
5) asigurarea dreptului de a face baie;
6) asigurarea dreptului la igiena personală;
7) corespunderea facilităților sanitare;
8) lipsa de paraziți în celule;
9) ventilația, lumina corespunzătoare;
10) sistemul de încălzire;
11) salubrizarea corespunzătoare a celulelor;
12) timpul suficient pentru exerciții în aer liber;
13) oferta de activități ocupaționale;
14) asigurarea dreptului de a nu fi supus fumatului pasiv;
15) asigurarea dreptului la asistență medicală corespunzătoare etc.

În cadrul evaluării se va efectua descrierea detaliată a fiecărei celulei cu indicarea: suprafeței acesteia, amenajării şi dotării în conformitate cu normele prevăzute în anexele Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, precum și altor încăperi/facilități alte instituției penitenciare. În urma evaluării se va perfecta un raport de evaluare, în baza căruia se elaborează dosarul de evaluare, care va include raportul de evaluare, fişele de evaluare a fiecărei celule, imaginile fotografie captate și actele scanate. Datele respective vor fi utilizate la întocmirea rapoartelor instituției penitenciare în procesul de reprezentare la examinarea plângerilor împotriva condițiilor de detenție. Raportul de evaluare va servi în exclusivitate ca probă în instanța de judecată, care se va aprecia de către judecător în procesul examinării cauzei.

Vă invităm să veniți cu propuneri la acest proiect.

Leave a Reply