InițiativeSistem judecătoresc

Consultări publice: Cum va arăta cererea de desfacere a căsătoriei la notar

By 21 februarie 2019 No Comments

Consultări publice: Cum va arăta cererea de desfacere a căsătoriei la notar

Odată cu intarea în vigoare, la 1 martie 2019, a noii Legi privind procedura notarială, soții se vor putea adresa și la notar pentru a desface căsătoria. În acest sens, Ministerul Justiției propune spre consultări publice modelul cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților, care urmează a fi depusă în formă scrisă de unul sau de ambii soți, oricărui notar, în vederea desfacerii căsătoriei.

Conform noilor prevederi, în situațiile în care între soții care doresc să divorțeze nu există aspecte litigioase cu privire la participarea la educaţia, întreţinerea copiilor minori comuni, la stabilirea domiciliului acestora, privind plata pensiei de întreţinere a soţului sau partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei, legiuitorul a prevăzut posibilitatea desfacerii căsătoriei la notar, prin depunerea unei cereri scrise.

Astfel, se va asigura uniformizarea/standardizarea procedurii de desfacere a căsătoriei prin stabilirea unui set imperativ de informații exacte și detaliate care urmează a fi prezentate notarului și va exclude posibilitatea de solicitare arbitrară de către notar, de la caz la caz, a informației necesare pentru desfacerea căsătoriei.

Conform poriectului propus, cererea de desfacere a căsătoriei vizează, după caz, informațiile declarate de către soți privind realizarea acordului referitor la modul de participare la educaţia și întreținerea copiilor minori comuni, la stabilirea domiciliului acestora, la plata pensiei de întreţinere a copiilor minori, a soţului/soției sau la partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei. De asemenea, modelul cererii de desfacere a căsătoriei include și informația despre faptul aducerii la cunoștință de către notar a prevederilor care stipulează expres cazurile de respingere a acestei cereri.

La notar vor putea depune cereri de desfacere a căsătoriei atât soții care au copii minori, cât și soții care nu au copii minori.

La cererea de desfacere a căsătoriei se vor anexa copiile legalizate ale certificatelor de naştere ale soţilor şi ale copiilor minori existenți și copiile actelor de identitate ale soților. La depunerea cererii, soţii vor prezenta notarului certificatul de căsătorie în original şi o copie legalizată a acestuia. Originalul certificatului de căsătorie va rămâne la notar.

De reținut, la momentul înregistrării cererii, notarul va acorda soţilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. Acest termen poate fi prelungit, cu acordul soților, cu un termen de maxim 30 de zile.

Proiectul modelului cererii poate fi consultat aici.

Leave a Reply