InițiativeProcuratură și poliție

Consultare publică asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură. Cum va fi numit Procurorul General

By 3 septembrie 2019 No Comments

Consultare publică asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură. Cum va fi numit Procurorul General

Ministerul Justiției a elaborat proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.3/2016 cu privire la Procuratură. Astăzi, va fi organizată o ședință de consultare publică asupra documentului. Mai exact, urmează a fi discutate propunerile de amendament ce privesc procedura de numire a Procurorului General.

Astfel, pornind de la prevederile constituționale ale art. 125 alin. (1) potrivit cărora „Procurorul General este numit în funcție de către Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit.” se propune modificarea mecanismului de numire a Procurorului General stabilit la art. 17 din Legea nr. 3/2016.

În conformitate cu art. 69 alin. (2) din Legea nr. 3/2016 din CSP fac parte de drept Procurorul General, procurorul-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia, președintele Consiliului Superior al Magistraturii și ministrul justiției. Candidatul la funcția de Procuror General este ales prin concurs public la care pot participa persoanele care întrunesc condițiile stipulate la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 3/2016. Candidatul la funcția de Procuror General potrivit modificărilor propuse trebuie să aibă o experiență profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 5 ani în funcția de procuror, judecător sau avocat.

Potrivit modificărilor propuse concursul pentru funcția de Procuror General constă din două etape:
1) preselecția candidaților de către Comisia constituită de Ministerul Justiției;
2) selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor.

Astfel, proiectul de lege stabilește ca numirea Procurorului General de către Președintele țării să se facă la propunerea CSP din rândul candidaților propuși de către Comisia constituită de Ministerul Justiției. Componența Comisiei de concurs constă din următorii membri: ministrul justiției, doi foști procurori sau judecători cu cel puțin 10 ani de experiență în funcția de procuror sau judecător (câte un judecător și un procuror), un reprezentant al societății civile și un psiholog, selectați de ministrul justiției. Membrii Comisiei trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă.

În acest sens, CSP urmează să desfășoare interviul candidaților propuși de ministrul justiției. Etapa interviului se va înregistra video și se va plasa pe Internet imediat după finalizarea intervievării ultimului candidat.

Continuitatea acestor discuții urmează să fie realizată prin definitivarea de către Ministerul Justiției a proiectului de lege care va conține propuneri de modificare la Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură.

La ședința de consultare publică sunt invitați judecători, procurori, avocați și reprezentanți ai societății civile.

Vă invităm să veniți cu sugestii și recomandări la Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură.

Leave a Reply